Gå til innholdet

Fakta om ernæring og nyresykdom

SaltProteiner

KaliumFosfat

Klinisk ernæringsfysiolog

En klinisk ernæringsfysiolog har autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAKH), og er autorisert til å utføre kostbehandling og kostveiledning ved sykdom/kliniske tilstander.

Rutiner for henvisning til klinisk ernæringsfysiolog

Det er foreløpig få kliniske ernæringsfysiologer som primært jobber innen fagfeltet nyre. Nyreernæring er en egen spesialiseringsgren for kliniske ernæringsfysiologer. Målet er at hver nyreavdeling skal ha en eller flere kliniske ernæringsfysiologer knyttet til sin avdeling i fremtiden.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073