Gå til innholdet

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantertes Barn og Ungdom

LNT har en egen barne- og ungdomsgruppe, LNTBU, som jobber for medlemmer under 35 år. De har et eget styre valgt på Landsmøtet, og de er representert i Landsstyret for å tale de unges sak. LNTBU er også medlem av Unge Funksjonshemmede, og deltar i deres generalforsamling og andre nettverk.

LNTBU arrangerer årlig samlinger og aktiviteter for unge medlemmer, ofte en faglig helgesamling med sosiale aktiviteter på kveldstid. Alle samlinger blir annonsert i LNT-nytt og her på nettsiden.

 

Nyheter for barn og unge  Familiekontakter  Facebook LNTBUs styre

 

Dersom du har spørsmål eller innspill til saker LNTBU kan jobbe med, kan de sendes til LNTs organisasjonskonsulent Marit på e-post marit.lundberg@lnt.no. Alle e-poster blir videreformidlet til LNTBUs styre, som tar innspillet videre.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073