Gå til innholdet

LNTs forskningsfond

Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon er LNTs eget forskningsfond. Formålet med fondet er å bygge opp under kunnskapen om nyresykdommer og organtransplantasjon, samt å bidra aktivt til å bedre pasientgruppenes livssituasjon.

For å oppnå dette blir midler fra fondets avkastning tildelt enkeltpersoner og institusjoner som gjennomfører forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot dette. Det kan også gis støtte til samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig forskning, og ellers til prosjekter som gjenspeiler fondets formål.

Vil du søke om midler?

I 2024 er fristen for å søke om støtte 1. november. Hvilke prosjekter som tildeles midler, annonseres mot slutten av hvert år på LNTs hjemmeside, samt i årets første utgave av medlemsbladet LNT-nytt. Resultatene fra prosjektene skal skrives i populærvitenskapelig form og bli publisert i bladet.

Ønsker du å gi en gave til forskningsfondet?

Flere ønsker å gi en gave til LNTs forskningsfond, for å støtte fondets viktige funksjon. Dersom du ønsker å bidra økonomisk, kan du ta i bruk kontonummer 1503.40.90898. Dette kan også være minnegaver i forbindelse med noens bortgang. Det gis skattefradrag for gaver til LNT.

Eget styre
Fondet har et eget styre, som per dags dato lyder som følger:

  • Leder Nikolai Raabye Haugen
  • Styremedlem Anders Hartmann (oppnevnt av LNT etter forslag fra OUS, Rikshospitalet)
  • Styremedlem Kristian Heldal (oppnevnt av LNT etter forslag fra OUS, Rikshospitalet)
  • Styremedlem og sekretær Marit Lundberg (utpekt av landsstyret)

Disse prosjektene mottok støtte ved tildelingen i 2023. 

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073