Gå til innholdet

Hva er dialyse?

Illustrasjonen viser hvordan peritonealdialyse fungerer.

Peritonealdialyse. Illustrasjon: Anna Granqvist

Når nyrefunksjonen blir så dårlig at tilstanden kan bli livstruende, må det iverksettes behandling som kan erstatte egen nyrefunksjon.

Det faglige innholdet på denne siden og undersidene er utarbeidet av konst. overlege Joe Chan, Akershus Universitetssykehus, 2013, dersom ikke annet er nevnt.

Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, enten som følge av akutt sykdom eller forverring av kronisk nyresykdom, kan det bli for mye avfallsprodukter, salter og vann i kroppen. Allmenntilstanden kan bli dårligere, og det kan bli væskeansamling i beina og økende tungpusthet. Det kan da bli nødvendig med dialysebehandling.

Typer dialysebehandling

"Du kan i prinsippet ha et normalt liv med hjemmedialyse."
       - Leiv Rafdal, mangeårig bruker av hjemmedialyse

Det er hovedsakelig to former for dialysebehandling: peritonealdialyse (PD) og hemodialyse (HD). Begge dialyseformene kan gjennomføres hjemme. Det er ønskelig å gi nyresyke pasienter informasjon om dialyseformene før behovet er til stede, slik at man er forberedt på behandlingen når den tid kommer. Ved valg av dialyseform skal det tas hensyn til pasientens sykehistorie, ønsker, behov, praktiske forhold og nyrelegens anbefalinger.

Det er viktig å være klar over, at selv etter oppstart av dialysebehandling må man fortsette med å bruke medisiner, være tilbakeholden med væskeinntak og følge råd angående kosthold.

Hva er hemodialyse?

Hva er peritonealdialyse?

Fordeler med hjemmedialyse

Hvor lenge må jeg vente på eventuell transplantasjon? 

Kan jeg selv få velge hvilken dialysebehandling jeg vil ha?

Teksten er hentet fra LNTs brosjyre "Nyresvikt og hemodialyse".

På de fleste større sykehus i Norge gjennomføres det i dag dialysebehandling, vanligvis både hemodialyse og peritonealdialyse. Begge typer behandling kan i prinsippet gjennomføres i hjemmet, men hjemmehemodialyse brukes foreløpig lite i Norge av ulike årsaker. Peritonealdialyse forutsetter i utgangspunktet at man lærer seg å gjøre dette selv og utfører det i hjemmet. Det er mange forhold som må tas i betraktning når behandlingsform skal velges.

Du som skal ha behandlingen er selvfølgelig den viktigste parten i den diskusjonen.

Ut fra medisinske vurderinger vil legene gi råd om hva som egner seg best for deg.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073