Gå til innholdet

LNTs tilbud til helsepersonell og sykehusavdelinger

Bestill informasjonsmateriell

Helsepersonell kan bestille informasjonsmateriell gratis fra LNT til sykehusavdelingen de jobber i. LNT fakturerer imidlertid for estimerte portokostnader.

Oversikt over brosjyrene våre finner du her og i bakerste del av LNT-nytt, som sendes ut til mange sykehusavdelinger. Dersom din avdeling ikke mottar LNT-nytt kan du ta kontakt med administrasjonen, så vil vi registrere adressen i vårt medlemsregister (gratis).

Du kan bestille brosjyrer her, eller ved å sende e-post til post@lnt.no. Husk å oppgi hvilke brosjyrer dere ønsker, antall, samt leveringsadresse og referansenummer/koststed for fakturering. Leveringstid på brosjyrer til sykehusavdelinger er ca. 2-3 uker.

Søk forskningsmidler fra Stiftelsen Dam gjennom LNT

Stiftelsen Dam forvalter deler av overskuddet fra spillene til Norsk Tipping, og gir støtte til forskning innen helse. Det være seg fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet, omsorgsarbeid, levekår, helsetjenester, brukermedvirkning, samfunnsvitenskapelig forskning og samhandling. Problemstillinger knyttet til kommunenivå, samhandling i kommunen og mellom tjenestenivå vil prioriteres. Tverrfaglig samarbeid anses som viktig. Brukermedvirkning og klinisk, pasientnær forskning vektlegges. Basalforskning støttes ikke.

Søknad om midler må sendes via en godkjent søkerorganisasjon, som for eksempel LNT.

Stiftelsen Dam opererer med en totrinns søknadsprosess. Først er det en prekvalifiseringsrunde med forenklet skissesøknad, som er en modell som skal spare søkeren for arbeid. De sterkeste søknadene kommer videre til neste runde. 

Den første viktige datoen å notere seg er 5. februar 2024. Dette er fristen for å ta kontakt med LNT angående å opprette bruker i Damnett, som er Stiftelsen Dams egen portal for å sende inn søknad. Heretter følger 10 dager der LNT og søker kan bearbeide og kvalitetssikre søknaden før den skal sendes til Stiftelsen Dam innen 15. februar. Ta gjerne kontakt i god tid før dette også. Her finner du brukerveiledning for søker og forsker. 

14. april blir utvalgte søkere invitert til å sende inn full søknad. Endelig frist for å sende inn utvidet søknad til Stiftelsen Dam er 10. juni. Tildelingen av midler blir offentliggjort 15. oktober. 

Du kan lese utfyllende informasjon hva det kan søkes om og hvem som kan søke i utlysningen av forskningsmidler. Dersom du har planer om å søke, anbefaler vi at du snarlig tar kontakt via post@LNT.no eller 23 05 45 50.

Søk midler til forskning fra LNTs forskningsfond

LNT har sitt eget forskningsfond - "Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjoon", som ble etablert i 1992. Formålet er å styrke kunnskapen om nyresykdommer, organtransplantasjon og aktivt bidra til å bedre pasientgruppens livssituasjon.

For å oppnå dette kan fondet tildele enkeltpersoner, institusjoner etc. støtte til forsknings- og utviklingsarbeid med sikte på å bedre situasjonen for dialysepasienter og organtransplanterte. Dette omfatter også levende organgivere og pårørendes livssituasjon, samt tiltak for å sikre organtilgang.

Det kan også gis støtte til samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig forskning på andre områder som er i overensstemmelse med fondets formål.

Forskningsprosjekter som bidrar til kunnskap om og øker livskvaliteten til våre pasientgrupper vil bli prioritert.

Forskningsprosjektene bør også ha med brukermedvirkning, både i planlegging og gjennomføring, i tråd med overordnede styringssignaler fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Resultatene av forskningsprosjektene skal publiseres i en populærvitenskapelig form i LNTs medlemsblad LNT-nytt.

Utlysning av forskningsfondet med søknadsfrist blir lagt ut på LNTs nettside på høsten hvert år.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073