Gå til innholdet

Trenger du en likeperson å snakke med? 

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) har mange likepersoner som har erfaringer rundt det å være syk. Vår likepersonstjeneste er organisert i følgende firedeling:

Likepersonstjenesten 

Lever- og pancreaskontakter

Familiekontakter

PD-kontakter

Donor- og pårørendekontakt 

Trykk på de blå lenkene over for å lese mer om de forskjellige avdelingene. 

Hva er en likeperson?

En likeperson har bearbeidet egne erfaringer med sykdom, og ønsker å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre. For mange kan det virke avlastende og lindrende å snakke med noen som har opplevd noe av det samme som en selv. 

En likeperson kan tilføre noe annet enn helsepersonell. Mens helsepersonell gir råd og hjelp som er medisinsk og teoretisk forankret, har likepersoner erfaringsbasert kunnskap om livet som syk. Det er forskjell på det å ha levd det, og det å ha lært det. De som har vært i en lignende situasjon tidligere, har et annet utgangspunkt for å forstå hvilke behov en pasient har.

LNTs likepersonstjeneste er derfor ment som et supplement til helsevesenet. Våre likepersoner har deltatt på kurs med fokus på etikk, kommunikasjon og sorgprosesser. En samtale vil være fortrolig – og våre likepersoner har skrevet under på et taushetsløfte.

Når omstendighetene ikke ligger til rette for fysiske møter, kan LNTs likepersoner nås på telefon eller e-post. Ikke vær redd for å ta kontakt – våre likepersoner ønsker deg hjertelig velkommen!

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073