Gå til innholdet

LNTBUs styre 2019-2021

 

Leder:
Angelica Bråten

Mobil: 977 22 945
E-post: angelica.braaten(a)hotmail.com

Nestleder:
Nikolai Raabye Haugen

Mobil: 901 44 310
E-post: nikkhaugen(a)gmail.com

Styremedlem:
Birgitte Blekesaune Rosén

Mobil: 951 22 925 
E-post: birgitte.rosen(a)gmail.com

 

Familiekontakt:
Rolv Ivar Bergdølmo

Mobil: 996 22 936
E-post: rolvivar(a)hotmail.no 

 

Varamedlem:
Sissel Lorentzen

Mobil: 950 86 444
E-post: sissel_lorentzen(a)hotmail.com

 

Varamedlem:
Ena-Marie Roland

Mobil: 466 30 735
E-post: ena.marie.roland(a)hotmail.com

 

Vara familiekontakt:
Liv Janne Nedregotten

Mobil: 411 27 512
E-post: livjannis(a)hotmail.com

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073