Gå til innholdet

LNTBUs styre 2023-2025

 

Leder:
Prusha Glli

Mobil: 411 09 396
E-post: prushaglli@hotmail.com

Nestleder:
Lene Kristine Holstangen

Mobil: 906 72 296
E-post: leneholstangen(a)gmail.com

 

Styremedlem:
Sissel Lorentzen

Mobil: 950 86 444
E-post: sissel_lorentzen(a)hotmail.com

 

Styremedlem:
Vilde Athena Berg Nilsen

Mobil: 954 90 065
E-post: vildebergnilsen(a)gmail.com

 

Familiekontakt:
Marte Bauge

 

Varamedlem:
Guro Helene Sørdalen 

E-post: guro(at)ungefunksjonshemmede.no 

Varamedlem:
Odin Almli Simonsen

E-post: Odinsim(at)outlook.com

Vara familiekontakt:
Magnus Holm

Mobil: 909 72 578
E-post: magnusholm(a)outlook.com

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073