Gå til innholdet

LNTBUs styre 2017-2019

Styreleder:
Aleksander Kristensen

Mobil: 971 51 983
E-post: aleksakrist@gmail.com

Nestleder:
Angelica Bråten

Mobil: 977 22 945
E-post: angelica.braaten@hotmail.com

Styremedlem:
Nikolai Raabye Haugen

Mobil: 901 44 310
E-post: nikkhaugen@gmail.com

Styremedlem:
Knut Gihle Arvesen

Mobil: 913 13 133
E-post: knut_arvesen@hotmail.com

Familiekontakt:
Nina Roland

Mobil: 900 24 318
E-post: nina@niro.as

Varamedlem:
Maylen Fredheim Jensen

Mobil: 900 36 948
E-post: maylen.jensen@outlook.com

Varamedlem:
Marit Helen Olsen

Mobil: 932 54 570
E-post: maritolsen84@gmail.com

Vara familiekontakt:
Nina Sørdalen

Mobil: 930 63 926
E-post: nitesor@gmail.com

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398