Gå til innholdet

LNTs første Landsstyre: (f.v.) fung. formann Bjarne Remel, kasserer Marit Bolsø, sekretær Svein Haugan, fung. nestformann Ragnar Skjøld, fung. styremedlem John Kjøl, vararepresentant Sigrun Haukland

LNTs historie

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte - LNT fyller 40 år i 2021, og har en omfattende og viktig historie. Flere hele avsnitt og mye innhold på denne siden er hentet fra eller skrevet med bakgrunn i heftet "LNTs historie gjennom 30 år 1981-2011", skrevet av Olav Fikse m. fl. i forbindelse med LNTs 30 års jubileum i 2011.

Det hele startet i 1979

Vi er i gang...

Lokalavdelinger/fylkeslag

Likepersonsarbeid

Levertransplanterte

LNTBU - Barn og ungdom

Etableringen av Stiftelsen Organdonasjon

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073