Gå til innholdet

Foreningen har gitt ut medlemsblad med fire, fem utgaver pr. år helt fra starten. De to første utgavene het "Nyresvikt" før det ble omdøpt til "Nyrene og vi". Fra 1991 har navnet vært "LNT-nytt".

Fra starten ble bladet redigert og utformet av valgt redaksjonskomité, med kjøkkenet som kontor. Adressering og pakking ble utført på dugnad. Fra 1990 har redaksjonsansvaret ligget hos administrasjonen, og utforming og utsending er satt bort til profesjonelle. Selv om daglig leder er ansvarlig redaktør, har det stort sett hele tiden vært en redaksjonskomité bestående av interesserte og arbeidsvillige frivillige. Medlemsbladet er den eneste kontakten mange medlemmer har med foreningen, og derfor legges det ned mye arbeid i bladet.

LNT-nytt utgis fire ganger i året til våre medlemmer. Under kan du se forside og innholdsfortegnelse fra LNT-nytt 4/2023. 

Neste utgave kommer i juni 2024.

Medlemmer kan lese LNT-nytt digitalt fra denne siden: lnt-nytt.lnt.no.

LNT-nytt kan også lastes ned som en egen app. Les mer om den digitale visningen av LNT-nytt.

Tips til stoff?

LNT-nytts redaktør blir glad for tips og innspill. Ta gjerne kontakt på e-post jonanker@LNT.no. 

Husk å gi oss beskjed på post@LNT.no dersom du ikke lenger vil ha LNT-nytt i papirformat, da sparer vi deg for bry og oss for porto!


 

 

 

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073