Gå til innholdet

Er du eller lurer du på om du kan være levende donor?

Å gi bort en del av sin egen kropp er en stor avgjørelse som selvfølgelig medfører mange tanker og spørsmål. Fordelen for mottaker er flere, som at å motta en nyre fra en levende giver ofte gir bedre funksjon av den transplanterte nyren, ventetiden blir oftest kortere og det er større sannsynlighet for transplantasjon før det blir nødvendig med dialyse - for å nevne noen.

Hvem kan donere en nyre?

For å bli vurdert som nyredonor må man i Norge være over 18 år og ved god fysisk og mental helse. Det er svært viktig at det er et valg tatt uten press eller løfter om økonomisk kompensasjon og at valget tas uten forbehold. Tidligere var det bare mennesker som var genetisk beslektet med den nyresyke (far, mor, søsken, barn og besteforeldre) som ble vurdert som donor. Fra 1984 blir også fjernere slektninger og ubeslektede givere, som ektefeller og samboere, vurdert som potensielle givere som følge av medisinske fremskritt som reduserer risikoen for frastøtning av den nye nyren.

Utredning før transplantasjon

Utredningen for å bli donor inkluderer først samtaler med en nyrespesialist (nefrolog). Deretter testes mulige givere for å bestemme blodtypen og vevstypen for å se hvor godt en eventuell donert nyre vil passe inn i kroppen til den nyresyke.* Dersom dette viser positive resultater vil helsetilstanden til giver bli testet for å se at nyrer, lever og andre organer i kroppen fungerer slik de skal. Dette er viktig for å være sikker på at det er liten risiko for donor å gi bort en nyre.

Spørsmål og svar om levende nyredonasjon - klikk her! 

Praktisk informasjon om inngrep og tiden etter operasjon

Etter at utredningen er ferdig kan det ta fra en uke opp til 2-3 måneder før selve operasjonen utføres.* Selve operasjonen foregår i dag primært ved hjelp av kikkhullsteknikk. Dette gir små snitt med unntak av snittet hvor nyren tas ut som må være større (6-9 cm) for å unngå skade på nyren.

Etter operasjonen blir det rundt en ukes opphold på sykehuset etterfulgt av opptil 2 måneders sykemelding.* I tillegg vil kroppen trenge hvile og tid til å heles etter operasjonen. Tunge løft og fysisk utfordrende arbeidsoppgaver må vente og det er viktig å ta hensyn til dette. Før operasjonen er det derfor viktig å tenke på praktiske detaljer rundt eventuelt fravær fra jobb, hjelp til barnepass og liknende.

Mer informasjon om prosessen rundt donasjon, rekonvalesen etter operasjon, sykemelding, dekning av inntektstap, reiseutgifter, kostnader til barnepass (dersom donor har små barn og trenger hjelp til pass i rekonvalesensperioden) kan finnes i brosjyren "Til deg som er spurt om å gi en nyre" som er utviklet av OUS Rikshospitalet. Brosjyren finnes på nett her: http://www.nephro.no/skjema/infonyredonor_2019.pdf

Referanse:
* "Til deg som er spurt om å gi en nyre", utgitt av OUS Rikshospitalet. Revidert 2019.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073