Gå til innholdet

Å være nyresyk

Denne siden passer for deg som er nyresyk, og som ønsker informasjon om din tilstand og hvilke tilpasninger du bør gjøre i hverdagen for å leve så godt som mulig med sykdommen. Det finnes forskjellige typer nyresykdom, og de viktigste typene og årsakene til nyresvikt vil bli presentert lenger ned på siden.

Nyrene våre

Nyrene er en sentral del av kroppen vår som de fleste av oss i liten grad tenker over før de ikke lenger fungerer optimalt. De fleste av oss er født med to nyrer som hver har 0,5-1 million små filtre (glomeruli) som renser blodet. Nyrene er med på å regulere væskebalansen i kroppen og regulerer også den kjemiske sammensetningen av blodet vårt slik som surhetsnivå og nivå av salter og mineraler. I tillegg produserer nyrene flere viktige hormoner slik som erytropoeitin, aktivt vitamin D og renin.

Normalt reduseres nyrefunksjonen allerede fra 40-årsalderen og etter passerte 70 år kan så mye som halvparten av opprinnelig funksjon være tapt, uten at dette gir noen fysiske plager eller utslag på blodprøver.

Ytterligere redusert nyrefunksjon er ikke spesielt uvanlig. Mellom 5 og 10 % av befolkningen har redusert nyrefunksjon utover normalen uten å vite om det. Over halvparten av opprinnelig nyrefunksjon er gått tapt før det gir utslag på blodprøver. En varig skade av nyrene vil ikke gi merkbare plager før enda mer av nyrefunksjonen er ødelagt. Det er derfor den ofte betegnes som den stumme sykdommen.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073