Gå til innholdet

STEP - nordisk utvekslingssystem for levende nyredonasjon

To eller flere deltakende par kan inngå i nyreutvekslingen. Illustrasjon: LNT/Aksell.

Norge er med ScandiaTransplant kidney Exchange Program, forkortet STEP. 

Har du en mulig levende donor med en nyre som ikke passer hos deg? Når man utreder pasienter for transplantasjon med levende giver, viser det seg i om lag en tredjedel av tilfellene at giveren ikke har match med mottakeren. Det kan være fordi mottakeren har antistoffer mot donoren, eller at vevs- eller blodtypene er ulike.

Ti til femten transplantasjoner i året

Det nordiske samarbeidet STEP kan gjøre transplantasjon med levende giver mulig for flere. I mange år har det blitt jobbet for å få på plass et nordisk utvekslingssystem for levende nyredonasjon. De første transplantasjonene i STEP ble gjennomført i Sverige i 2018. Norge tok del i samarbeidet høsten 2022.

Rikshospitalet mener det er realistisk å forvente at det blir gjennomført ti til femten årlige transplantasjoner i Norge gjennom samarbeidet.  

Hvordan fungerer STEP?

Donorer og mottakere som er interessert i å være med i programmet, vil få vevs- og blodtype registrert i en nordisk database. Med regelmessige intervaller, 3-4 ganger i året, vil par som er innmeldt i STEP bli matchet ved hjelp av et avansert dataprogram. Programmet bruker en algoritme som bygger på en matchingsteori som matematikeren Alvin Roth i 2012 ble tildelt Nobelprisen i matematikk for å ha utviklet.

Dataprogrammet vil identifisere mulige mottaker-donorpar som matcher. Identiteten til parene holdes anonym. Hvert par vil i forkant av hver matchingsrunde bli spurt om de vil delta i den kommende runden – eller runnet, som det kalles.

— Nyreutvekslingen kan skje mellom to eller flere deltakende mottaker-donorpar. Det blir vurdert medisinsk om utvekslingen er tilfredsstillende på alle måter. I forkant av et slikt «run» blir mottakeren midlertidig avmeldt transplantasjonslisten for avdød donor. Dersom det ikke blir funnet en passende nyre, meldes mottakeren på listen igjen. Det samme gjelder dersom mottaker, donor eller lege av en eller annen grunn ikke aksepterer tilbudet, forklarer Kjersti Lønning, som jobber som transplantasjonskoordinerende sykepleier ved Rikshospitalet.

Når alle parter har akseptert nyreutvekslingen, blir transplantasjonen planlagt i løpet av tre måneder. Både donasjon og transplantasjon foregår på det transplantasjonssenteret som donor og mottaker tilhører. I Norge er det Rikshospitalet. Operasjonene av de ulike parene blir utført parallelt.

Tidkrevende prosess

LNT og våre søsterorganisasjoner i Norden har gjennom flere år engasjert seg i arbeidet med å få på plass dette samarbeidet. Saken ble vurdert som et mulig tiltak for å øke antallet organdonasjoner i en rapport i regi av Helse- og omsorgsdepartementet allerede i 2008. I arbeidsgruppen deltok representanter fra LNT og Stiftelsen Organdonasjon, i tillegg til en rekke representanter fra helse-Norge.

Nyreforeningen i Danmark tok opp saken på det årlige møtet i Nyresykes Nordiske Samarbeidsorgan (NNS) i 2015. LNT innlemmet det i handlingsplanen i 2017 – og fremmet på NNS-møtet i 2017 forslag om å sende en resolusjon til Scandiatransplant. De øvrige nordiske organisasjonene støttet forslaget om å samle seg bak en felles resolusjon.

Blant utfordringene på veien har vært å sikre godt personvern og trygg, godkjent overføring av pasientdata fra Oslo universitetssykehus til Scandiatransplants database i Århus. Nå skal imidlertid en løsning være på plass.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073