Gå til innholdet

Kosthold og ernæring

Er du nyresyk eller transplantert, og er usikker på hvordan kostholdet ditt bør se ut? Er det enkelte matvarer du bør styre unna, og eventuelt noen du bør bruke mer i hverdagen?

Kostråd for nyresyke

Kostråd for transplanterte

Kostråd ved dialyse

Ønsker du mer informasjon?

LNT har nylig utviklet en kostrådsbrosjyre i samarbeid med fagpersoner ved Oslo Universitetssykehus HF. Brosjyren kan bestilles gratis for våre medlemmer, for ikke-medlemmer koster den kr 75,- (frakt er inkludert).

Brosjyren er inndelt i følgende kapitler:

  • Generelt om kosthold
  • Kostråd ved kronisk nyresykdom
  • Kostråd ved dialyse
  • Hemodialyse
  • Peritonealdialyse
  • Kostråd etter transplantasjon

Ta kontakt med sekretariatet på e-post (post@lnt.no) eller telefon (23 05 45 50) for bestilling.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398