Gå til innholdet

Organdonasjon

Vi har som mål at flere skal si ja til organdonasjon, og at flere skal ta stilling til å bli levende givere av nyre. Målet er at dette skal bidra til å gjøre ventelisten for transplantasjon så kort som mulig. Følgende punkter er nedfelt i LNTs handlingsplan 2017-2019 om temaet organdonasjon:

 

  • Arbeide for at avslagsprosenten (pårørende som sier nei til donasjon) er så lav som mulig, ned mot 20 prosent
  • Arbeide for at det utredes flere levende givere til nyredonorer
  • Bedre tilbud til levende giver i lærings- og mestringssentrene på sykehusene
  • Sikre at det etableres pakkeforløp for utredning til organtransplantasjon, slik at utredningstiden kortes ned
  • Kontaktsykepleier for alle som står på venteliste til organtransplantasjon (med kobling til sosionom/psykolog når det er nødvendig)
  • Organtransplanterte som trenger bistand fra hjemmesykepleie eller bor på sykehjem, må sikres riktige medisiner og kosthold
  • Gjennom Nyresykes Nordiske Samarbeidsorgan fremme Paired Living Donations (at ektepar, foreldre, venner og bekjente rundt to som trenger et organ, bytter nyre for bedre match). Dette skal gjøres gjennom Scandiatransplant, slik at alle land i Norden kan være med i ordningen og at utvalget blir større

Etableringen av Stiftelsen Organdonasjon

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398