Gå til innholdet

Organdonasjon

Vi har som mål at flere skal si ja til organdonasjon, og at flere skal ta stilling til å bli levende givere av nyre. Målet er at dette skal bidra til å gjøre ventelisten for transplantasjon så kort som mulig.

Følgende punkter er nedfelt i LNTs handlingsplan for 2021-2023 om temaet organdonasjon:

  • Arbeide for at cDCD-metoden blir innført.
  • Arbeide for at avslagsprosenten (pårørende som sier nei til donasjon) er så lav som mulig, helst under 20 prosent.
  • Arbeide for at det utredes flere levende givere til nyredonorer.
  • Arbeide for at prosedyren rundt utredning av levende givere går raskere.

Etableringen av Stiftelsen Organdonasjon

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073