Gå til innholdet

Organdonasjon

Vi har som mål at flere skal si ja til organdonasjon, og at flere skal ta stilling til å bli levende givere av nyre. Målet er at dette skal bidra til å gjøre ventelisten for transplantasjon så kort som mulig. Følgende punkter er nedfelt i LNTs handlingsplan 2017-2019 om temaet organdonasjon:

 

  • Arbeide for at avslagsprosenten (pårørende som sier nei til donasjon) er så lav som mulig, ned mot 20 prosent
  • Arbeide for at det utredes flere levende givere til nyredonorer
  • Bedre tilbud til levende giver i lærings- og mestringssentrene på sykehusene
  • Sikre at det etableres pakkeforløp for utredning til organtransplantasjon, slik at utredningstiden kortes ned
  • Kontaktsykepleier for alle som står på venteliste til organtransplantasjon (med kobling til sosionom/psykolog når det er nødvendig)
  • Organtransplanterte som trenger bistand fra hjemmesykepleie eller bor på sykehjem, må sikres riktige medisiner og kosthold
  • Gjennom Nyresykes Nordiske Samarbeidsorgan fremme Paired Living Donations (at ektepar, foreldre, venner og bekjente rundt to som trenger et organ, bytter nyre for bedre match). Dette skal gjøres gjennom Scandiatransplant, slik at alle land i Norden kan være med i ordningen og at utvalget blir større

Etableringen av Stiftelsen Organdonasjon

LNT sendte ut følgende pressemelding 5. januar 2018:

Trenden har snudd - transplantasjon redder liv

For første gang på flere år, viser Rikshospitalets donasjons- og transplantasjonstall en økning i antall transplantasjoner med levende giver av nyre. 

Etter en gradvis nedgang fra 104 transplantasjoner i 2009, øker utførte transplantasjoner fra 47 i 2016 til 77 i 2017.  Samtidig ble det gjennomført 112 donasjoner fra avdød giver i 2017, mot 107 året før.

Dette resulterer i at antall gjennomførte nyretransplantasjoner øker fra 240 til 274 totalt.

-Dette er en svært gledelig oppgang etter en negativ utvikling de siste årene. Vi beveger oss i riktig retning, sier styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Ragnar Skjøld.

For lever og bukspyttkjertel har det også blitt utført noen flere transplantasjoner i 2017 enn året før.

-Helt avgjørende

LNT har levende giver av nyre som et sentralt satsningsområde, og har engasjert seg i flere prosjekter for å bidra til at andelen går opp.

-For å få ventelistene ned, er det helt avgjørende at flere i familien tar stilling til å bli levende giver. Nå håper vi at denne oppgangen markerer starten på et positivt mønster i årene som kommer. Det er viktig å understreke at det er transplantasjon med levende giver av nyre som gir best resultater. Dette redder liv, forsikrer Skjøld.

Tallene viser også at ventelisten for nyretransplantasjon (med nyre fra avdød) går litt ned for første gang siden 2011, fra 337 i 2016 til 334 i 2017.

- Avslagsprosenten går ned

-Ellers er det gledelig å se at avslagsprosenten – pårørende som sier nei til organdonasjon – har sunket til 22 prosent. Den lå på 30 prosent i 2016, legger Skjøld til. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398