Gå til innholdet

Organdonasjon

Vi har som mål at flere skal si ja til organdonasjon, og at flere skal ta stilling til å bli levende givere av nyre. Målet er at dette skal bidra til å gjøre ventelisten for transplantasjon så kort som mulig. Følgende punkter er nedfelt i LNTs handlingsplan 2019-2021 om temaet organdonasjon:

 

  • Arbeide for at avslagsprosenten (pårørende som sier nei til donasjon) er så lav som mulig, ned mot 20 prosent
  • Arbeide for at det utredes flere levende givere til nyredonorer
  • Arbeide for at transplanterte får ett helhetlig tilbud om årlig oppfølgning ved hudpoliklinikk lokalt 
  • Sikre at det etableres pakkeforløp for utredning av levende giver, slik at pasienten får et helhetlig tilbud
  • Sikre et tverrfaglig godt samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for transplanterte som bor på sykehjem eller får bistand fra hjemmesykepleier 

Etableringen av Stiftelsen Organdonasjon

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073