Gå til innholdet

Donasjons- og transplantasjonstallene for første halvår 2020

Skrevet av: Jon Anker Lisberg Sarpebakken
Først publisert i LNT-nytt nr. 3/2020

Donasjons- og transplantasjonstallene for første halvår 2020 viser en nedgang i antall transplantasjoner både når det gjelder nyre, lever og pancreas, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Utslaget er størst for gjennomførte nyretransplantasjoner, der vi ser en nedgang fra 146 til 114 transplantasjoner. I samme periode ble det gjennomført 44 levertransplantasjoner, hvilket er 10 færre enn i fjor. Utførte pancreastransplantasjoner endte på 3 i første halvår 2020, mot 7 første halvår 2019.

Aktivitetsreduksjon

– Det er naturlig å tilskrive en vesentlig del av nedgangen til covid-19-pandemien, fordi vi mens krisen pågikk hadde en aktivitetsreduksjon til ca. 70 prosent av normalt. Dessverre fører lavere aktivitet uvegerlig til at ventetid og antall på transplantasjonsliste øker, spesielt for nyrepasientene. Vi er ikke i en situasjon der vi har høy nok tilgang på organer for å tilfredsstille «etterspørselen», bedyrer leder av Rikshospitalets Avdeling for transplantasjonsmedisin, Pål-Dag Line.

En av årsakene til at antall nyretransplantasjoner gikk ned, er at transplantasjoner med levende giver ble satt på vent i mars og april. Bakgrunnen for dette var å sikre tilstrekkelig kapasitet til å behandle pasienter med covid-19.

Stigende transplantasjonsliste for nyre

Samtidig viser tallene at transplantasjonslisten for nyre øker ytterligere. 30. juni 2020 talte den totalt 420 pasienter, hvilket er det høyest registrerte noen gang.

– Dette er en situasjon vi nok må innstille oss på at kan fortsette, fordi aldersprofilen i befolkningen og forekomsten av en rekke livsstilsykdommer vil gjøre at antallet pasienter med nyresvikt øker, sier Line.

Håper på innføring av DCD

Avdelingslederen er klar på at en eventuell innføring av metoden donation after cirkulatory death (DCD) vil være en sentral bidragsyter for å bremse utviklingen i transplantasjonslisten.

– Vi håper at myndighetene skal gi grønt lys for DCD. Det er trolig det viktigste enkelttiltaket som kan bedre tilgangen på organer fra avdød giver vesentlig – sannsynlig 10-20 prosent.  Dersom vi får slike effekter, kan ventelistene potensielt reduseres fra dagens nivå. Ellers er det selvsagt essensielt at vi transplanterer så mange nyrepasienter som mulig med levende giver, slik at færrest mulig må stå på Scandiatransplant-listen, fastslår Line.

Metoden har blitt sendt ut på høring, med frist 15. september. LNT sendte inn et høringssvar der vi støtter innføring av metoden, samt forklarer nytteverdien en innføring potensielt kan få for alle som trenger et nytt organ. Innenfor våre fortolkningsrammer, ser vi en velutprøvd metode for organdonasjon som kan gi nytt liv til en betydelig andel mennesker.

Avslagsprosenten øker

Tallene viser også at avslagsprosenten, andelen donasjoner som ikke blir realisert på grunn av avslag fra pårørende eller avdøde selv, 26 prosent. På tilsvarende tidspunkt i fjor lå den på 17 prosent. Hvorvidt denne oppgangen kan ses i sammenheng med diskusjonen om innføringen av DCD, er vanskelig å si. 
 

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073