Gå til innholdet

Donasjons- og transplantasjonstallene for første halvår 2021

Skrevet av: Jon Anker Lisberg Sarpebakken
Først publisert i LNT-nytt nr. 3/2021

— Høyere avslagsprosent enn vi kan være fornøyd med

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalets donasjons- og transplantasjonstall for første halvår 2021 viser en avslagsprosent på 32 prosent.

Avslagsprosenten betegner andelen donasjoner som ikke ble gjennomført som følge av at pårørende på avdødes eller egne vegne stilte seg negativ til donasjon. Tallet har gjennom årene variert fra 16 til 30 prosent i ulike år, men har nå steget til 32 prosent.

— Avslagsprosent på 32 prosent er høyere enn vi kan være fornøyd med. Dette er imidlertid basert på halvårstall, slik at «hvert avslag» får uforholdsmessig stor vekt. Vi har lang erfaring for at disse tallene svinger en del, uten at det er mulig å vise til bestemte årsaker, men det er klart at dette nivået ikke er et tall vi kan være fornøyde med, gitt at det vedvarer, sier leder av Rikshospitalets Avdeling for transplantasjonsmedisin, Pål-Dag Line.

Flere transplantasjoner enn i 2020

Dersom man sammenligner med halvårstallene for 2020, er det en økning i antall transplantasjoner for LNTs grupper. Nyretransplantasjoner øker fra 114 til 125, levertransplantasjoner øker fra 44 til 53, mens pancreastransplantasjoner øker fra 3 til 4. Økningen kan trolig tilskrives at koronapandemien bremset noe av aktiviteten våren 2020. Nyretransplantasjoner med levende giver ble for eksempel satt på pause i mars og april 2020. Ved første halvår i 2021 øker det fra 28 til 41, som er på høyde med foregående år.

LNTs styreleder, Lars Skar, mener imidlertid at vi har noe å gå på.

— Norge var for flere år siden blant de bedre landene til å gjennomføre donasjon fra levende donor. Det er på tide at vi tar et krafttak igjen for å kunne høyne antallet som kan tenke seg bidra på den måten, sier Skar.

Flere som venter

— Totalt sett er tallene, gitt antall donasjoner, slik at vi må si oss fornøyd med antall transplantasjoner, men dette er ikke et nivå som gjør at vi klarer å stoppe veksten i ventelistene for nyretransplantasjon, erkjenner Pål-Dag Line.

Totalt teller transplantasjonslisten for nytt organ 511 personer, hvorav de som venter på nyre utgjør 443. Det er 23 flere enn ved første halvår i 2020. Antallet som venter på levertransplantasjon holdes stabilt lavt, og er i likhet med tilsvarende tidspunkt i fjor 24. Antallet som ble registrert ventende på pancreastransplantasjon er 7, mot 13 i 2020.

cDCD vil kunne gi et betydelig bidrag

Det viktigste enkelttiltaket for å få bukt med økningen, er at det blir gitt klarsignal for å anvende organdonasjonsmetoden cDCD i Norge. I løpet av årets første halvår ble det identifisert 8 potensielle cDCD-donasjoner, som ikke ble realisert som følge av at metoden utredes for mulig innføring. Av de 8 tilfellene var pårørende positive til donasjon i 6 tilfeller. I 2 tilfeller ble ikke spørsmålet tatt opp.

— Det er mye som tyder på at vi sannsynligvis snart får en avgjørelse i cDCD-saken, og jeg vil bli svært overrasket om det ikke blir et ja.  Det vil kunne bidra betydelig til en bedring i statistikken, fastslår Line.

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073