Gå til innholdet

Donasjons- og transplantasjonstallene for 2018

Skrevet av: Jon Anker Lisberg Sarpebakken
Først publisert i LNT-nytt nr. 1/2019

OUS, Rikshospitalets donasjons- og transplantasjonstall for 2018 viser at det i likhet med de foregående årene er en betydelig organmangel i Norge. Det er pasienter som venter på ny nyre som utgjør den største delen av dem som venter.

Ved inngangen til 2019 var det totalt 346 personer som ventet på ny nyre, som er en marginal økning fra 343 i 2017. Her er det verdt å merke seg at det ved andre halvår 2018 var 363 personer på transplantasjonslisten. På samme tidspunkt var det 17 personer som ventet på ny pancreas og 34 personer som ventet på levertransplantasjon, mot henholdsvis 14 og 24 i 2017.

Færre transplantasjoner

Tallenes tale er klar: Mens antallet pasienter som venter på nytt organ øker, minker både antallet nyre-, pancreas- og levertransplantasjoner fra 2017 til 2018.

I LNT-nytt 3 i 2018 uttalte transplantasjonskoordinator ved Rikshospitalet, Käthe Meyer at dette har sammenheng med at intensivbehandlingen blir bedre. Dermed er det færre som dør på intensivavdelingen som følge av opphevet sirkulasjon til hjernen.

Ledende transplantasjonskoordinator ved Rikshospitalet, Per Arne Bakkan, forklarer nedgangen i antallet nyretransplantasjoner slik:

-Årsaken til nedgangen var at vi hadde færre realiserte donasjoner i 2018. I tillegg var det flere eldre donorer i fjor, der nyrene ikke kunne benyttes til transplantasjon av medisinske årsaker, forklarer Bakkan.

-Ventelisten for levertransplantasjon svinger hele tiden, alt etter hvor mange pasienter som meldes til oss for utredning fra fastleger og sykehus rundt om i landet. Halvveis i februar er det 29 som venter, for eksempel. Færre donorer i 2018 bidro også til en liten økning i ventelistene, sier Bakkan.

Ventelisten for ny bukspyttkjertel, pancreas, har ligget mellom 14 og 19 de siste fem årene. Hvorvidt man skal transplantere bukspyttkjertel er basert på et sammensatt grunnlag. Utredningen inneholder flere momenter, og den medikamentelle behandlingen kan i flere tilfeller være et godt alternativ. På samarbeidsmøte for pancreas- og øycelletransplantasjon i februar, kom det frem at det er god tilgang på bukspyttkjertel i Norge.

Levende giver

Når det kommer til levende giver av nyre, viser tallene en nedgang fra 77 til 72 transplantasjoner. Etter den store oppgangen fra 47 i 2016 til 77 i 2017, var det knyttet spenning til hvordan det ble fulgt opp i 2018. Om vi zoomer litt ut, kommer det fram at antallet er blant de høyeste de siste fem årene. Det blir viktig å stabilisere eller øke antallet i årene som kommer.

Avslagsprosenten

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

28%

23%

29%

26%

28%

21%

17%

28%

28%

26%

30%

22%

21%


En gledelig oppdatering er at avslagsprosenten holder seg stabilt ned mot 20 prosent. Dette tallet viser hvor mange donasjoner som ikke blir gjennomført på grunn av avslag fra de pårørende eller avdøde selv. Etter å ha vært opp mot 30 prosent i flere år, kom det en nedgang til 22 prosent i 2017. I 2018 ser vi en ytterligere nedgang på 1 prosent. En lav avslagsprosent er en viktig bidragsyter for å bremse økningen i transplantasjonslisten.

Per Arne Bakkan er, tross statistikken, positivt innstilt etter en god start på 2019:

-Heldigvis har aktiviteten når det kommer til organdonasjon og transplantasjon vært god så langt i 2019. Vi satser på at dette holder seg ut året, håper Rikshospitalets ledende transplantasjonskoordinator. 


 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398