Gå til innholdet

Nyretransplantert

Med et nytt organ som fungerer godt, er mange tidligere helseplager borte. Det tar tid å venne seg til at man ikke behøver å ta de samme hensyn som før, både for deg og dine nærmeste. Det kan oppleves som en utfordring å avlære pasientrollen når begrensningene i livsutfoldelse ikke lenger er til stede. Det kan være tøft å møte de nye forventningene fra omverdenen. Det er en overgang, og med tiden vil de fleste kunne møte livet og leve normalt.

- Hentet fra "Veien videre", Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 2012

Denne siden passer for deg som skal eller har vært gjennom en nyretransplantasjon, og som ønsker mer informasjon om situasjonen du nå befinner deg i. På LNTs nettsider generelt finner du bred informasjon om ulike diagnoser, transplantasjon av flere typer organer, og informasjon til blant annet pårørende og helsepersonell. Denne undersiden er tilpasset deg som er nyretransplantert, slik at du enklere skal finne fram til informasjonen som er direkte relevant for deg og din situasjon.

Kort om nyretransplantasjon

Hentet fra "Veien videre", OUS Rikshospitalet 2012: Utarbeidet av Aslaug Sødahl Myrseth, sykepleier, og Anna Varberg Reisæter, nyrelege, OUS Rikshospitalet 2003. Revidert OUS Rikshospitalet, 2015.

Behandlingen for alvorlig kronisk nyresvikt (stadium 5) er dialyse eller transplantasjon.

Transplantasjonen tar cirka fire timer. Den nye nyren opereres inn i bekkenhulen på høyre eller venstre side gjennom det som kalles et transplantasjonssnitt. Ved å plassere nyren her blir selve operasjonen enklere og operasjonssåret mindre. Det blir også lettere å undersøke og eventuelt ta prøver av nyren senere. Blodårene på den nye nyren blir koblet til blodårene i bekkenhulen, og urinlederen blir koblet til urinblæren. Hvis du har et dialysekateter i bukhulen (PD-kateter) tas dette bort under transplantasjonen. Som regel begynner nyren å produsere urin umiddelbart, men det er ikke uvanlig at det kan ta noen dager før nyren fungerer tilfredsstillende. I noen tilfeller kan det ta lengre tid før nyren kommer i gang. Det kan da bli nødvendig med dialyse i ventetiden.

De aller fleste kan beholde sine egne nyrer, men gjentatte urinveisinfeksjoner, store cystenyrer og alvorlige blodtrykksproblemer kan gjøre at de må fjernes. Dette gjøres gjennom et operasjonssnitt som går fra under brystbeinet til nedenfor navlen, også kalt midtlinjesnitt. Den nye nyren kan settes inn gjennom det samme snittet eller et transplantasjonssnitt. Hvis du får nye fra levende giver kan dette gjøres samtidig med transplantasjonen, men ikke når man får nyre fra avdød giver.

Livet som nyretransplantert

Målet med transplantasjonen er at du skal få det bedre og kunne leve så normalt som mulig. Mange plager og begrensninger du har hatt på grunn av sykdommen forventes å bli borte, og mange nye muligheter kan åpne seg. Mange kan gå tilbake til skolegang, studier og arbeid.

Det tar derimot tid å venne seg til at man ikke behøver å ta samme hensyn som før, både for deg og dine nærmeste. Det kan være tøft å møte de nye forventningene fra omverdenen. Det er en overgang, og med tiden vil de fleste kunne møte livet og leve normalt.

De første ukene og månedene etter transplantasjonen kan for noen bli en øvelse i tålmodighet, med opp- og nedturer, og det kan oppleves skuffende at det ser ut til å ta "lang" tid før alt blir "vanlig".

De færreste greier å være like optimistiske og positive hele tiden. Etter organtransplantasjon kan man noen ganger føle bekymring, indre uro, angst og nedstemthet.

Tanker og følelser

I den første tiden etter en transplantasjon er det ikke uvanlig at man har følelsesmessige svingninger.

  • Dersom du sliter med ubehagelige tanker og følelser er det viktig at du tar kontakt med personalet mens du er på sykehuset, slik at du eventuelt kan få hjelp.
  • Hvis de psykiske plagene vedvarer eller oppstår etter at du er kommet hjem, må du ta kontakt med sykepleieren/legen du går til kontroll hos. Snakk også med dine nærmeste fortrolige.
  • Noen ganger kan det dukke opp tanker av eksistensiell karakter omkring liv, død og mening. Sykehusprestene kan kontaktes hvis du ønsker en samtale.

Alle transplantasjoner i Norge utføres ved OUS Rikshospitalet i Oslo. Under oppholdet på OUS Rikshospitalet får man opplæring i hvordan man skal leve etter transplantasjonen for å ta vare på det nye organet (transplantatet) og få god livskvalitet. Ved hjemreise får man også med seg informasjonspermen "Veien videre".

Ta vare på kroppen

Husk at den nye nyren er et fremmed organ for kroppen. For at den ikke skal avstøtes, må man daglig ta medisiner som demper kroppens immunforsvar så lenge det nye organet fungerer. Det er svært viktig at man følger medisindoseringen nøye, både for ikke å miste transplantatet og for å få færreste mulig bivirkninger. Medisinene og doseringen er spesielt tilpasset den enkelte.

De immundempende medikamentene svekker kroppens motstand mot infeksjoner. Man bør derfor ta hensyn til dette og leve sunt og regelmessig, ha god hygiene og beskytte seg godt mot solen.

Trenger du noen å snakke med?

LNT har en stor likepersonstjeneste, og blant annet en besøkstjeneste som går rundt på dialyse- og sykehusavdelinger for å være tilgjengelige for pasienter som ønsker å snakke med noen i samme situasjon som dem selv. Mange av våre likepersoner kan også kontaktes på telefon, og for å snakke om livet som transplantert.

Besøkstjenesten ivaretas av fylkeslagene, og hvert fylkeslag med besøkstjeneste har en leder for tjenesten. Fullstendig oversikt og kontaktinformasjon til lederne finner du her:

Besøkstjenesten

Ta kontakt med en av lederne (gjerne nærmest ditt bosted) for mer informasjon om tjenesten, og for kontaktinformasjon til en likeperson som kan kontaktes per telefon.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073