Gå til innholdet

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsens formål er å bidra til å øke tilgangen på organer for transplantasjoner ved å:

  • Gjennomføre informasjonstiltak som vil øke allmennhetens kunnskap om organtransplantasjoner og styrke befolkningens bevissthet om betydningen av at hver enkelt av oss tar stilling til om vi er villig til å gi bort
    våre organer hvis dette måtte bli aktuelt.
  • Være pådrivere overfor helsevesen og politiske myndigheter.

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet 6. mars 1997.

Bak stiftelsen står:

  • Landsforeningen for hjerte – og lungesyke (LHL)
  • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)
  • Foreningen for hjerte- og lungetransplanterte (FHLT)
  • Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)
  • Norsk Forening for Cystisk Fibrose (NFCF)
  • Voksne med medfødt hjertefeil (VMH)

Les vår historieartikkel:

Etableringen av Stiftelsen Organdonasjon

Ønsker du å vite mer om Stiftelsen Organdonasjon kan du besøke deres nettside, http://www.organdonasjon.no. Her finner du informasjon om stiftelsen, hva de kjemper for, nyheter, og hvordan du blir organdonor.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073