Gå til innholdet

Støtt LNT

Ønsker du å gi en gave til LNT?

Flere av våre medlemmer ønsker å gi en gave til LNT for å støtte vårt viktige arbeid.

Gave til LNT

Dersom du ønsker å gi en gave til LNT vil pengene bli brukt til beste for våre medlemmer, og vil bidra til at vi kan jobbe mer effektivt for å fremme vår målgruppes interesser i samfunnet og i helsepolitisk arbeid.

Konto for innbetaling av gaver til LNT:
8230.06.01398

Skriv gjerne anledningen for gaven i meldingsfeltet. 

Skattefradrag

Gave til LNTs forskningsfond

Forskningsfondet tildeler enkeltpersoner, institusjoner eller lignende støtte til forskning- og utviklingsarbeid som bidrar til å styrke kunnskapene om nyresykdommer og organtransplantasjon og bedre pasientgruppens livssituasjon.

Konto for innbetaling av gaver til LNTs forskningsfond:
1503.40.90898

Minnegaver og testamentariske gaver

Det er også mulig å gi minnegaver til LNT i forbindelse med noens bortgang. Minnegavene vil bli brukt til spesielle tiltak til beste for våre medlemmer. Dersom givere av minnegaver ønsker det, kan midlene øremerkes spesielle formål. 

Noen velger å tilgodese LNT i sitt testamente. Dette være seg i form av kronebeløp, hele eller deler av sin formue. LNT er svært ydmyke og takknemlige overfor de som velger å støtte foreningen på denne måten.  

Konto for innbetaling av minnegaver/testamentariske gaver:
8230.06.01398

Skriv gjerne anledningen for gaven i meldingsfeltet. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398