Gå til innholdet

Støtt LNT

Ønsker du å gi en gave til LNT?

Flere av våre medlemmer ønsker å gi en gave til LNT for å støtte vårt viktige arbeid.

Gave til LNT

Dersom du ønsker å gi en gave til LNT vil pengene bli brukt til beste for våre medlemmer, og vil bidra til at vi kan jobbe mer effektivt for å fremme vår målgruppes interesser i samfunnet og i helsepolitisk arbeid.

Konto for innbetaling av gaver til LNT:
8230.06.01398

Skattefradrag

Gave til LNTs forskningsfond

Forskningsfondet tildeler enkeltpersoner, institusjoner eller lignende støtte til forskning- og utviklingsarbeid som bidrar til å styrke kunnskapene om nyresykdommer og organtransplantasjon og bedre pasientgruppens livssituasjon.

Konto for innbetaling av gaver til LNTs forskningsfond:
1503.40.90898

 

Minnegaver

Det er også mulig å gi minnegaver til LNT. Minnegavene vil bli brukt til spesielle tiltak til beste for våre medlemmer. Dersom givere av minnegaver ønsker det, kan midlene øremerkes spesielle formål.

Konto for innbetaling av minnegaver/testamentariske gaver:
1503.40.90863

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398