Gå til innholdet

Personvernerklæring

Personvernerklæring - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlige i organisasjonen er daglig leder og styreleder, og konkrete oppgaver er delegert til øvrige ansatte. 

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsår og e-postadresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor medlemmet, som tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen, samtykker man til områdene man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer m.m. Man kan velge ikke å samtykke til å få tilsendt slik informasjon.

Klopp AS er databehandler og ansvarlig for drift av medlemsregisteret som LNT benytter. LNT bruker Make AS som leverandør og databehandler ved utsendelse av nyhetsbrev, som lagrer personopplysninger i Norge. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger etter to kalenderår grunnet bevaringsplikt jfr. regelverk for tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, eller senere dersom det er nødvendig for å oppfylle andre lovpålagte plikter. Dine personopplysninger brukes ikke til annet enn bevaring i denne perioden. 

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Påmelding kurs og arrangementer

Via vår nettside er det mulig å melde seg på kurs og arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger, i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Utlevering av opplysninger

Via vår nettside er det mulig å sende inn ulike skjemaer med spørsmål/bestillinger/henvendelser til organisasjonen. I skjemaet må du oppgi nødvendige personopplysninger for at vi skal kunne behandle henvendelsen. Opplysningene vil ikke bli brukt til andre formål enn å behandle din henvendelse, og opplysningene vil slettes når behandlingen er avsluttet. Du bør ikke sende sensitivt innhold via skjemaene. Dersom du likevel sender sensitive opplysninger, vil disse opplysningene slettes sammen med resten av innholdet ved endt dialog. Opplysninger vil kun videreformidles til tredjepart der det er helt nødvendig for å behandle saken, eller dersom du har samtykket til dette.

Facebook

LNTs offisielle facebookside (https://www.facebook.com/lntside/) er åpen for innlegg fra besøkende, og innholdet i slike innlegg er forfatters ansvar. Innlegg fra besøkende på siden må likevel godkjennes av LNT før publisering, for å unngå at sensitiv informasjon o.l. blir offentliggjort. Dersom innlegg inneholder sensitiv informasjon, vil vi gjøre forfatter oppmerksom på dette, men det er forfatters ansvar dersom den fortsatt ønsker at innlegget skal publiseres. LNT forbeholder seg retten til å slette innlegg og kommentarer som inneholder følgende:

  • Transplantasjonsdato
  • Personangrep, hat, rasisme, trusler eller sjikane
  • Negativ omtale av helsepersonell eller sykehus/avdeling o.l.
  • Spam (irrelevant reklame etc.)

Innsyn, retting og sletting

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@lnt.no. Alle henvendelser blir behandlet innen 30 dager.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073