Gå til innholdet

Levende giver av nyre - spørsmål og svar

Mange har spørsmål rundt levende donasjon av nyre. Her besvarer vi et knippe spørsmål som omhandler temaet. 

Hvem kan gi nyre?

Transplantasjon med levende giver av nyre blir ofte kalt for familietransplantasjon, ettersom det vanligste her til lands er at det foregår innad i familien. De siste årene har det imidlertid vært en økning i antall donasjoner mellom nære venner. For å motta klarsignal for å bli giver av nyre, må man bli klarert gjennom en rekke fysiske og mentale tester. Alle personer over 18 år kan bli vurdert for å gi nyre, og det er ingen øvre aldersgrense. I tillegg til familiemedlemmer, kan ektefeller, samboer/partner, inngiftede familiemedlemmer og nære venner være levende nyregiver. 

Er det noen som ikke er egnet til å gi nyre? 

Det er en rekke medisinske vurderinger som må tas i forkant av en transplantasjon med levende giver. Dette er for å unngå komplikasjoner, og gjelder både giveren og mottakeren. Det er et utvalg sykdommer som kan komme i veien for at man kan være giver. Eksempler på slike sykdommer er som følger:

  • Diabetes 
  • Høyt blodtrykk
  • Hjertesykdom 
  • Nyresykdommer 
  • Kreft 
  • Kroniske infeksjoner

Hvilke fordeler gir levende donasjon av nyre?

En stor fordel ved transplantasjon med levende giver, er at man har inngående kunnskap om at helsen til giveren er god, etter at hen har gjennomgått grundige sjekker. Konsekvenser av dette er:

  • Det går kort tid fra nyren tas ut av giver til den settes inn hos mottaker. Dermed kommer nyren raskere igang etter transplantasjonen
  • Man kan i større grad planlegge behandlingen, også hva immundempende medisiner angår 
  • Det gir en kortere og mer forutsigbar ventetid for mottakeren

Hvordan påvirker det giverens egen helse?

Frem til 2017 har det manglet god kunnskap om langtidskonsekvenser for helsen til levende givere av nyre. Høsten 2017 kom imidlertid en studie ved Rikshospotalet med fokus på dette. Undersøkelsens hovedfunn var at giverne opplevde god helse ti år etter å ha gitt nyre. Dette innebar at de fleste respondentene i undersøkelsen hadde normal nyrefunksjon og normalt blodtrykk. 

Ellers har oppfølgning av pasienter ved Rikshospotalet avdekket at 87 prosent av giverne opplevde det som en positiv opplevelse å gi en nyre. 95 prosent svarte at de kunne tenke seg å gjøre det igjen dersom det var fysisk mulig. 

Hva bør man være oppmerksom på av negative momenter?

Undersøkelsen det ble referert til over, fant at enkelte av respondentene skåret høyere på fatigue (trøtthet/utmattelse) enn gjennomsnittet av respondentene. Dette gjaldt særlig de som angret på at de hadde vært donor, og donasjoner der mottakeren døde etter å ha blitt transplantert. Det viste seg videre at kvinner skåret høyere på fatigue enn menn. 

Andre aspekter som kan gjøre seg gjeldende, er at mottakeren kan føle på en takknemlighetsgjeld. Dersom dette kommer på banen, er det viktig å ha noen andre å diskutere med. Nyttige samtalepartnere kan være lege, sykepleier, sosionom eller andre som har vært gjennom det samme. 

Noe man må være oppmerksom på, er å unngå å skape et giverpress i nære relasjoner. Det å gi et organ kan være et stort og vanskelig steg. Handlingen bør i stor grad være motivert av indre motivasjon, ikke at man kjenner seg presset til å redde noen i familien eller lignende. 

Kilder:
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Käthe Meyers doktoravhandling Donor's health status and experiences ten years after kidney donations

 

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073