Gå til innholdet

Arbeidsgiver/kollega

Dersom man er arbeidsgiver eller kollega til en person som har kronisk nyresykdom eller som er transplantert, kan det være vanskelig å vite hvordan arbeidet bør tilrettelegges og hva man bør ta hensyn til i hverdagen. I første omgang vil det være hensiktsmessig å lese litt om sykdommen. Her finner du informasjon om ulike helsetilstander våre medlemmer kan ha:

Kronisk nyresykdom

Polycystisk nyresykdom (cystenyrer)

Nyretransplantert

Levertransplantert

Pancreastransplantert (bukspyttkjerteltransplantert)

Tilrettelegging av arbeid

Tilrettelegging av arbeid vil være individuelt og avhengig av sykdomstilstand. Noen fungerer for eksempel svært godt etter en transplantasjon, mens andre har litt nedsatt allmenntilstand og opplever bivirkninger av medisinene. Det er derfor viktig at man tar en god samtale med personen det gjelder, og blir enige om hva slags tilrettelegging som vil være hensiktsmessig. De fleste har klare tanker om dette selv.

Tilbake til arbeid/skole/studier etter transplantasjon

Utdraget er hentet fra "Veien videre", OUS Rikshospitalet 2012, utarbeidet ved Seksjon for sosialmedisin, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, revidert 2015.

De fleste transplanterte vil etter en tid kunne gjenoppta arbeid eller studier/skolegang. Hvor lang tid det vil ta før de er tilbake vil bl.a. avhenge av arbeidets art, forløpet etter transplantasjonen og situasjonen før transplantasjonen. Det finnes bestemmelser både i Arbeidsmiljøloven, Lov om folketrygd og Opplæringsloven som gir rettigheter i forhold til å beholde arbeid, tilrettelegge arbeids- eller studiesituasjonen og eventuelt få hjelp til å skaffe ny jobb.

I følge Arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver ansvar for, så langt det er mulig, å iverksette tiltak for at pasienter skal få eller beholde høvelig arbeid. Arbeidsgiver har senest etter 4 ukers fravær fra arbeid, ansvar for at det påbegynnes et arbeid med en oppfølgingsplan. Planen skal inneholde en vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsevne, aktuell tilrettelegging og tiltak samt plan for videre oppfølging. I samarbeid med NAV, fastlege og arbeidsgiver kan pasienten finne den ordningen som passer best i forhold til å komme tilbake til arbeid. Både sykepenger og arbeidsavklaringspenger kan gis som graderte ytelser og kan trappes ned etter hvert som de blir i stand til å øke arbeidsinnsatsen.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073