Gå til innholdet

LNTs informasjonsbrosjyrer

LNT har i samarbeid med fagpersonell o.l. utarbeidet en rekke informasjonsbrosjyrer. Brosjyrene kan bestilles gratis av medlemmer.

Her er vårt bestillingsskjema:

For sykehusavdelinger: Sykehus og avdeling
Engelsk, arabisk og urdu oversettelse
Engelsk
Urdu
LNT vil kun bruke personopplysningene til å behandle din henvendelse, og de vil ikke brukes til andre formål eller deles med tredje part. Opplysningene slettes så fort saken er avsluttet.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073