Gå til innholdet

LNTs informasjonsbrosjyrer

LNT har i samarbeid med fagpersonell o.l. utarbeidet en rekke informasjonsbrosjyrer. Brosjyrene kan bestilles gratis av medlemmer.

Her er vårt bestillingsskjema (OBS: Vi er tomme for Nyresvikt og hemodialyse, nytt opplag kommer i 2023):

For sykehusavdelinger: Sykehus og avdeling
Sykehusavdelinger MÅ fylle ut denne for at vi skal kunne sende brosjyrer
Engelsk, arabisk og urdu oversettelse
Norsk
Engelsk
Urdu
Koster kr 75,- for ikke-medlemmer
LNT vil kun bruke personopplysningene til å behandle din henvendelse, og de vil ikke brukes til andre formål eller deles med tredje part. Opplysningene slettes så fort saken er avsluttet.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073