Gå til innholdet

Hvem er vi?

LNT hadde 40-årsjubileum i 2021!

LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, ble stiftet i Trondheim 9. mai 1981. Vi er en idealistisk organisasjon som arbeider for å ivareta nyresyke, dialysepasienter og transplantertes interesser. Både nyre-, lever- og pancreastransplanterte er velkomne som medlemmer av LNT. Pårørende ønskes også velkommen.

LNT har et styre på seks medlemmer, samt tre varamedlemmer og et sekretariat der du kan henvende deg. LNTs formål er å ivareta nyrepasienter og organtransplantertes spesielle interesser, samt bidra til forebygging av organsvikt. LNT skal gi informasjon og drive rådgivning overfor pasienter og deres pårørende, samt holde kontakt med og samarbeide med fagpersonell tilknyttet pasientgruppene. LNT skal ivareta pasientmedlemmenes generelle interesser overfor myndighetene. Mye av dette arbeidet handler om informasjon - og omsorg.

LNT har et medlemsblad, LNT-nytt, som kommer ut fire ganger i året. Her er det nyheter, fagartikler, reportasjer, nytt fra fylkeslagene, informasjon og artikler fra LNTBU, og mer interessant lesestoff.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073