Gå til innholdet

Hvem er vi?

LNT har en egen podkast som heter "Transplantert eller nyresyk?" Du finner den i din foretrukne podkastavspiller.

LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, ble stiftet i Trondheim 9. mai 1981. Vi er en idealistisk organisasjon som arbeider for å ivareta interessene til nyresyke, dialysepasienter og transplanterte. Både nyre-, lever- og pancreastransplanterte er velkomne som medlemmer av LNT. Pårørende og nyredonorer ønskes også velkommen.

LNT har et styre på seks medlemmer, samt tre varamedlemmer og en administrasjon der du kan henvende deg. LNTs formål er å ivareta nyrepasienter og organtransplantertes spesielle interesser, samt bidra til forebygging av organsvikt. LNT skal gi informasjon og drive rådgivning overfor pasienter og deres pårørende, samt holde kontakt med og samarbeide med fagpersonell tilknyttet pasientgruppene. LNT skal ivareta pasientmedlemmenes generelle interesser overfor myndighetene. Mye av dette arbeidet handler om informasjon - og omsorg.

LNT har et medlemsblad, LNT-nytt, som kommer ut fire ganger i året. Her er det nyheter, fagartikler, reportasjer, nytt fra fylkeslagene, informasjon og artikler fra LNTBU, og mer interessant lesestoff.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073