Gå til innholdet

Transplantert eller nyresyk?

Transplantert eller nyresyk? er en podkast fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). 

Podkasten tar opp temaer som er interessante for deg som er organtransplantert, nyresyk eller pårørende. Kanskje vil den også være relevant for helsepersonell og andre som ønsker å vite mer om temaer som preger våre pasientgruppers hverdag.

Tanken er at podkasten blant annet kan være en arena der folk som kan mye om spesifikke temaer kan dele av sin kunnskap. 

Du finner podkasten i din foretrukne podkastavspiller, men du kan også høre episodene under her. 

Episoder

#11. Organdonasjonsmetoden cDCD

Hvorfor har organdonasjonsmetoden cDCD skapt så mye diskusjon? Gjest er Jørgen Dahlberg, spesialist i anestesiologi og overlege ved Akershus universitetssykehus. Han er dessuten utdannet jurist og ansatt som forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Dahlberg deltok i ekspertgruppen i Folkehelseinstituttets metodevurdering av cDCD. 

#10. Nyretransplantasjon med levende giver 

Hvordan foregår nyretransplantasjon med levende giver? Hva er de største fordelene med denne formen for organdonasjon? Hvordan går det med helsa til nyredonoren? Hvorfor er det bare familie og venner som kan gi nyre i Norge? Gjest: Käthe Meyer, transplantasjonskoordinator på Rikshospitalet, som i sin doktorgrad fokuserte på langtidskonsekvenser for helsen til levende nyregivere.

 

#9. Verdens leverdag 2022

19. april er det Verdens leverdag! Det markerer vi med en podkastepisode om leveren, leversykdom og mulige behandlinger ved leversvikt. Episoden handler i stor grad om temaer relatert til levertransplantasjon. Eksempler på temaer som tas opp er mulige komplikasjoner etter transplantasjon, virkninger og bivirkninger av immundempende medikamenter, reising og skjeletthelse. Pluss mye mer!

Gjest er Kristine Wiencke, som er spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer. Til daglig jobber hun som overlege ved Avdeling for transplantasjonsmedisin på Rikshospitalet.

 

#8. Omikron, fjerde dose og julefeiring

Hva vet vi om koronavirusvarianten omikron? Hvordan skal personer i risikogrupper forholde seg til sosiale sammenkomster i jula? Vi snakker også om den fjerde dosen. Ikke lenge etter innspillingen kom det imidlertid ny informasjon fra Folkehelseinstituttet om at alle med nedsatt immunforsvar anbefales en fjerde dose, som vi derfor ikke fikk omtalt i episoden. Gjest er overlege og forsker ved nyreavdelingen ved Akershus universitetssykehus, Ivar Eide. 

 

#7. Vaksinespesial 3: En tredje dose

Myndighetene har bestemt at alle med nedsatt immunforsvar skal få tilbud om en tredje dose koronavaksine. Mange i LNTs pasientgrupper vil trolig ha god nytte av en tredje dose. Denne episoden handler om ulike aspekter ved den tredje dosen, dannelse av antistoffer og gjenåpningen av samfunnet. Hvordan skal personer i risikogrupper forholde seg nå som de nasjonale smittevernreglene er opphevet? Gjest er overlege, nefrolog og forsker ved Akershus universitetssykehus, Ivar Eide. 

#6. Dialyse: Borte bra, hjemme best?

Hva er dialyse? Hva er de største fordelene med hjemmedialyse? Hva er nyrenes funksjon i kroppen? Hvilke årsaker fører til nyresvikt? Hvorfor ser vi en økning i antall nyresyke? Nyrelege ved Akershus universitetssykehus, Helga Skaare, gjester LNTs podkast for å fortelle om dette. 

Episoden kan være interessant for alle som har erfaring med dialyse – eller skal begynne med det. Trolig er den særlig nyttig for deg som vurderer om du vil ha hjemmedialyse selv. Episoden kan dessuten gi et innblikk i hva nyresykdom og dialyse er for familie, venner og andre, som kan bidra til at de forstår litt mer av hvordan det kan påvirke livet.

 

#5. Vaksinespesial vol. 2: antistoffer

Overlege, nefrolog og forsker ved Akershus universitetssykehus, Ivar Eide, gjester LNTs podkast for å snakke om covid-19-vaksine og antistoffer. Hvilken effekt har vaksinen for nyresyke og transplanterte?

 

#4. Verdens leverdag: Charlotte (27) har fått livet i gave to ganger

19. april er det Verdens leverdag. Charlotte har, tross sin unge alder, to ganger blitt reddet av levertransplantasjon. Den første gangen var hun bare 9 år. Familien hennes fikk klar beskjed om at det ikke var sikkert at hun skulle overleve. Hun ble satt øverst på transplantasjonslisten i Skandinavia, noe som betyr at den første tilgjengelige donorleveren i Skandinavia skulle gå til henne.

I denne episoden snakker vi om hvordan livet brått kan snu og hvordan sykdom kan påvirke et barns oppvekst. Vi snakker om organdonasjon, utseendepress og viktigheten av å ha en familie rundt seg.

 

#3. Vaksinespesial

Tema for denne episoden er vaksiner mot covid-19. Vi opplever at det sirkulerer mange spørsmål blant våre medlemmer om dette. Her har vi prøvd å samle mange relevante spørsmål og har invitert en kunnskapsrik kar til å svare. Han heter Ivar Eide, og er overlege ved nyreavdelingen på Akershus universitetssykehus. Han kan mye om transplanterte, kronisk nyresyke, covid-19 og de ulike vaksinetypene. I denne praten kommer vi inn på ulike temaer knytta til vaksinene, som trygghet, vaksinerespons og dannelse av antistoffer hos personer på immundempende medikamenter, bivirkninger, kan man velge hvilken vaksine man får, hvordan blir pårørende prioritert i vaksinekøen, osv.

 

#2. Verdens nyredag: Sigrun har levd med morens nyre siden 1974

Torsdag 11. mars er det Verdens nyredag. Det er en global merkedag for å sette fokus på nyrenes viktige funksjon i kroppen. I år går det internasjonale temaet ut på hvordan man kan leve et godt liv med nyresykdom. Kronisk nyresykdom rammer 10 prosent av befolkningen i Norge. I denne episoden møter du Sigrun, som fikk nyre fra moren sin for 46 år siden. Du hører også fra nyrelege Harald Langberg, som deler av sin kunnskap om nyresykdom. 


#1. Fatigue - en vedvarende tilstand av utmattelse 

Temaet for denne episoden er fatigue, som betegner en vedvarende tilstand av utmattelse, der man ikke blir bedre av å hvile. Vi erfarer at dette er noe som ganske mange transplanterte og nyresyke har kjent på. Kanskje er det sånn at noen går alene med plagene sine?

Gjesten i denne episoden kan mye om hvilken forskning som er gjort om fatigue etter levertransplantasjon. Hun har imidlertid kunnskap som er relevant for alle som ønsker å høre om ulike aspekter ved fatigue.   

 

Transplantert eller nyresyk? En introduksjon 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073