Gå til innholdet

Transplantert eller nyresyk?

"Transplantert eller nyresyk?" er en podkast fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). 

Podkasten tar opp temaer som er interessante for deg som er organtransplantert, nyresyk eller pårørende. Kanskje er den også relevant for helsepersonell og andre som ønsker å vite mer om temaer som preger våre pasientgruppers hverdag.

Du finner podkasten i din foretrukne podkastavspiller, men du kan også høre episodene under her. 

Episoder

#17. Livet som pårørende. Og nyredonor!

Ine-Sofie Smedmoen Kristiansen er pårørende til sin mor, som har kronisk nyresykdom. Dessuten har hun donert en nyre til moren. Hvordan skal man finne plass til sine egne følelser og uro som nær pårørende? Denne episoden handler om "å være den det ikke gjelder."

#16. Permanent avmelding fra transplantasjonslisten og nyresykdom i eldre år

Hvilke faktorer spiller inn når man vurderer hvem som er egnet for nyretransplantasjon? Hvor stor andel av landets dialysepasienter må belage seg på dialysebehandling livet ut?

Det er et økende behov for nyretransplantasjoner, samtidig som det er knapphet på organer for transplantasjon. Hva gjør dette med ventetiden for transplantasjon? Vurderer fagmiljøet å endre kriteriene for hvem som skal aksepteres for transplantasjon?

Noen pasienter opplever å være kandidat for nyretransplantasjon, for så å bli permanent avmeldt transplantasjonslisten. Hvordan vurderer man dette? Og hvordan skal man ta opp dette med pasienten på en fin måte?

Overlege på Nyremedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus, Ingjerd Manner, reflekterer rundt dette og mange andre spørsmål i denne podkastepisoden.


#15. Brukermedvirkning: Din mulighet til å påvirke helsetjenesten 

Brukermedvirkning handler om at brukere av helse- og omsorgstjenesten skal ha innflytelse på innretningen av tjenestetilbudet. Målet er å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester. Hvordan kan dette arte seg i praksis? Nikolai Raabye Haugen er engasjert på vegne av LNTs pasientgrupper – og veldig opptatt av brukermedvirkning. I sin prosjektstilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge jobber han med brukermedvirkning i klinisk forskning.Denne episoden handler om hva brukermedvirkning kan være, og hvorfor det er så viktig. Vi snakker om brukermedvirkning på individnivå, tjenestenivå og systemnivå – som er de tre formene for brukermedvirkning. Hvordan deltar LNT i brukermedvirkning på tjeneste- og systemnivå? Hvordan kan du selv bidra på individnivå?

#14. Som 23-åring ble Nikolai nyretransplantert for tredje gang 

Da Nikolai Raabye Haugen var 23 år, ble han nyretransplantert for tredje gang. Hvordan var det for ham å bli født med alvorlig nedsatt nyrefunksjon? I denne podkastepisoden snakker han om hvordan sykdommen har preget barndom, oppvekst og ungdomstid. Hvordan opplevde han overgangen fra barn til voksen – i et pasientperspektiv? Hvordan var det å se jevnaldrende begynne å studere, mens han selv ble ufør og avhengig av dialyse?

For Nikolai var det uvurderlig å møte andre jevnaldrende med lignende sykdomserfaringer som ham selv.

Nå jobber 27-åringen i en 50 prosents prosjektstilling som erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge. I tillegg er han engasjert i LNT, LNTBU og Unge funksjonshemmede.

#13. Gunnar fikk nyre av sin kone, Kari

I denne episoden forteller ekteparet Kari og Gunnar Gjørlihagen sin historie om levende nyredonasjon – som de selv kaller en solskinnshistorie. Overlege ved Seksjon for nyremedisin på Rikshospitalet, Jørn Petter Lindahl, deler av sin kunnskap om nyrenes funksjon og kronisk nyresykdom. Opprinnelig sendt som webinar på Verdens nyredag 10. mars 2022. 

#12. Å vente på et organ

Hvordan er det å vente på en organtransplantasjon man ikke aner når kommer? Hva gjør det med psyken alltid å ha telefonen i nærheten, i tilfelle Rikshospitalet ringer og forteller at de har et organ til deg? Hvilke tanker går gjennom hodet når telefonen faktisk kommer? Etter mange år i dialyse, var Wenche Nordberg euforisk da telefonen ringte. Men det ble ikke bare en, men to bomturer til Rikshospitalet. Så ringte telefonen en tredje gang.  

#11. Organdonasjonsmetoden cDCD

Hvorfor har organdonasjonsmetoden cDCD skapt så mye diskusjon? Gjest er Jørgen Dahlberg, spesialist i anestesiologi og overlege ved Akershus universitetssykehus. Han er dessuten utdannet jurist og ansatt som forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Dahlberg deltok i ekspertgruppen i Folkehelseinstituttets metodevurdering av cDCD. 

#10. Nyretransplantasjon med levende giver 

Hvordan foregår nyretransplantasjon med levende giver? Hva er de største fordelene med denne formen for organdonasjon? Hvordan går det med helsa til nyredonoren? Hvorfor er det bare familie og venner som kan gi nyre i Norge? Gjest: Käthe Meyer, transplantasjonskoordinator på Rikshospitalet, som i sin doktorgrad fokuserte på langtidskonsekvenser for helsen til levende nyregivere.

#9. Verdens leverdag 2022

19. april er det Verdens leverdag! Det markerer vi med en podkastepisode om leveren, leversykdom og mulige behandlinger ved leversvikt. Episoden handler i stor grad om temaer relatert til levertransplantasjon. Eksempler på temaer som tas opp er mulige komplikasjoner etter transplantasjon, virkninger og bivirkninger av immundempende medikamenter, reising og skjeletthelse. Pluss mye mer!

Gjest er Kristine Wiencke, som er spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer. Til daglig jobber hun som overlege ved Avdeling for transplantasjonsmedisin på Rikshospitalet.

#8. Omikron, fjerde dose og julefeiring

Hva vet vi om koronavirusvarianten omikron? Hvordan skal personer i risikogrupper forholde seg til sosiale sammenkomster i jula? Vi snakker også om den fjerde dosen. Ikke lenge etter innspillingen kom det imidlertid ny informasjon fra Folkehelseinstituttet om at alle med nedsatt immunforsvar anbefales en fjerde dose, som vi derfor ikke fikk omtalt i episoden. Gjest er overlege og forsker ved nyreavdelingen ved Akershus universitetssykehus, Ivar Eide. 

#7. Vaksinespesial 3: En tredje dose

Myndighetene har bestemt at alle med nedsatt immunforsvar skal få tilbud om en tredje dose koronavaksine. Mange i LNTs pasientgrupper vil trolig ha god nytte av en tredje dose. Denne episoden handler om ulike aspekter ved den tredje dosen, dannelse av antistoffer og gjenåpningen av samfunnet. Hvordan skal personer i risikogrupper forholde seg nå som de nasjonale smittevernreglene er opphevet? Gjest er overlege, nefrolog og forsker ved Akershus universitetssykehus, Ivar Eide. 

#6. Dialyse: Borte bra, hjemme best?

Hva er dialyse? Hva er de største fordelene med hjemmedialyse? Hva er nyrenes funksjon i kroppen? Hvilke årsaker fører til kronisk nyresykdom? Hvorfor ser vi en økning i antall nyresyke? Nyrelege ved Akershus universitetssykehus, Helga Skaare, gjester LNTs podkast for å fortelle om dette. 

Episoden kan være interessant for alle som har erfaring med dialyse – eller skal begynne med det. Trolig er den særlig nyttig for deg som vurderer om du vil ha hjemmedialyse selv. Episoden kan dessuten gi et innblikk i hva nyresykdom og dialyse er for familie, venner og andre, som kan bidra til at de forstår litt mer av hvordan det kan påvirke livet.

#5. Vaksinespesial vol. 2: antistoffer

Overlege, nefrolog og forsker ved Akershus universitetssykehus, Ivar Eide, gjester LNTs podkast for å snakke om covid-19-vaksine og antistoffer. Hvilken effekt har vaksinen for nyresyke og transplanterte?

#4. Verdens leverdag: Charlotte (27) har fått livet i gave to ganger

19. april er det Verdens leverdag. Charlotte har, tross sin unge alder, to ganger blitt reddet av levertransplantasjon. Den første gangen var hun bare 9 år. Familien hennes fikk klar beskjed om at det ikke var sikkert at hun skulle overleve. Hun ble satt øverst på transplantasjonslisten i Skandinavia, noe som betyr at den første tilgjengelige donorleveren i Skandinavia skulle gå til henne.

I denne episoden snakker vi om hvordan livet brått kan snu og hvordan sykdom kan påvirke et barns oppvekst. Vi snakker om organdonasjon, utseendepress og viktigheten av å ha en familie rundt seg.

#3. Vaksinespesial

Tema for denne episoden er vaksiner mot covid-19. Vi opplever at det sirkulerer mange spørsmål blant våre medlemmer om dette. Her har vi prøvd å samle mange relevante spørsmål og har invitert en kunnskapsrik kar til å svare. Han heter Ivar Eide, og er overlege ved nyreavdelingen på Akershus universitetssykehus. Han kan mye om transplanterte, kronisk nyresyke, covid-19 og de ulike vaksinetypene. I denne praten kommer vi inn på ulike temaer knytta til vaksinene, som trygghet, vaksinerespons og dannelse av antistoffer hos personer på immundempende medikamenter, bivirkninger, kan man velge hvilken vaksine man får, hvordan blir pårørende prioritert i vaksinekøen, osv.

#2. Verdens nyredag: Sigrun har levd med morens nyre siden 1974

Torsdag 11. mars er det Verdens nyredag. Det er en global merkedag for å sette fokus på nyrenes viktige funksjon i kroppen. I år går det internasjonale temaet ut på hvordan man kan leve et godt liv med nyresykdom. Kronisk nyresykdom rammer 10 prosent av befolkningen i Norge. I denne episoden møter du Sigrun, som fikk nyre fra moren sin for 46 år siden. Du hører også fra nyrelege Harald Langberg, som deler av sin kunnskap om nyresykdom. 


#1. Fatigue - en vedvarende tilstand av utmattelse 

Temaet for denne episoden er fatigue, som betegner en vedvarende tilstand av utmattelse, der man ikke blir bedre av å hvile. Vi erfarer at dette er noe som ganske mange transplanterte og nyresyke har kjent på. Kanskje er det sånn at noen går alene med plagene sine?

Gjesten i denne episoden kan mye om hvilken forskning som er gjort om fatigue etter levertransplantasjon. Hun har imidlertid kunnskap som er relevant for alle som ønsker å høre om ulike aspekter ved fatigue.   

Transplantert eller nyresyk? En introduksjon 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073