Gå til innholdet

LNTs Landsstyre 2017-2019

Kst. styreleder:
Nina Roland

Mobil: 900 24 318
E-post: nina(a)niro.as

Kst. nestleder:
Lars Skar

Mobil: 928 93 348
E-post: lars.skar(a)live.no

Økonomi- og inntektsansvarlig:
Leif Tore Lorentzen

Mobil: 984 10 100
E-post: leiloren(a)outlook.com

Studieleder:
Torstein Taule

Mobil: 970 99 386
E-post: t-thaule(a)online.no

Styremedlem LNTBU:
Aleksander Kristensen

Mobil: 971 51 983
E-post: aleksakrist(a)gmail.com

Styremedlem:
Nina Therese Sørdalen

Mobil: 930 63 926
E-post: nitesor(a)gmail.com

Kst. styremedlem:
Bjørn Stian Hojem

Mobil: 456 61 469
E-post: bshojem(a)online.no

Varamedlem LNTBU:
Angelica Bråten

Mobil: 977 22 945
E-post: angelica.braaten(a)hotmail.com

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398