Gå til innholdet

Våre innsatsområder

LNT er opptatt av å fremme transplanterte og nyrepasienters interesser i samfunnet. Vi jobber derfor kontinuerlig med en rekke helsepolitiske saker, og prøver å påvirke gjennom de rette kanalene. Flere av LNTs medlemmer er også representanter i ulike brukerutvalg og -grupper.

LNT jobber i perioden 2021-2023 med to prioriterte saker:

Organdonasjon Dialyse
 

Er du interessert i tallene bak?

Relevant statistikk

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073