Gå til innholdet

Styringsdokumenter

Her finner du LNTs viktigste styringsdokumenter. Årsberetninger o.l. legges ut fortløpende etter godkjenning av Landsmøtet.

Vedtekter    
LNTs vedtekter 
(Hovedvedtekter, standardvedtekter for fylkeslag og vedtekter for forskningsfondet)
   
     
Handlingsplan og helsepolitisk program    

LNTs handlingsplan 2019-2021

   
LNTs helsepolitiske program 2017-2021    


Årsmelding og landsmøteprotokoll

Protokoll, landsmøte 2019

Årsmelding 2018

Andre dokumenter

Etiske retningslinjer for LNT

Rutine for varsling om seksuell trakassering og overgrep

Statutter for utdeling av priser på nasjonalt og lokalt nivå 

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398