Gå til innholdet

Styringsdokumenter

Her finner du LNTs viktigste styringsdokumenter. Årsberetninger o.l. legges ut fortløpende etter godkjenning av Landsmøtet.

Vedtekter   Handlingsplan og helsepolitisk program
LNTs vedtekter   LNTs handlingsplan 2017-2019
     
Vedtekter for LNTs fylkeslag   LNTs helsepolitiske program 2017-2021
     
Vedtekter for forskningsfondet    


Andre dokumenter 

Etiske retningslinjer for LNT

Rutine for varsling om seksuell trakassering og overgrep

Statutter for utdeling av priser på nasjonalt og lokalt nivå 

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398