Gå til innholdet

Koronaviruset: Råd og informasjon til risikogrupper

Kilde: Folkehelseinstituttet.
Publisert 04.03.2020. Oppdatert 19.05.2020. 

De fleste som blir smittet av SARS-CoV-2 (koronaviruset), får lette symptomer og blir helt friske. Noen grupper har økt risiko for alvorlig forløp av sykdommen, selv om de fleste også i risikogrupper får milde symptomer.

Organtransplanterte uansett alder regnes på gruppenivå for å ha moderat til høy risiko for alvorlig forløp ved smitte av covid-19. Kronisk nyresyke over 65 år hører til i samme kategori. Kronisk nyresyke i alderen 50-65 regnes for å ha lett økt risiko. 

Her finner du informasjon om hvilke grupper for øvrig som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, og råd om hvordan disse kan beskytte seg mot smitte.

Alle i samfunnet bør følge de generelle rådene om å ha god hoste- og håndhygiene, begrense antall nære kontakter og holde avstand. Dette er særlig viktig for personer i risikogruppene.

Risikoen for alvorlig sykdom øker med alder og underliggende sykdommer, og menn har høyere risiko enn kvinner. Unge personer uten kjente risikofaktorer kan også få et alvorlig forløp av sykdommen. Sannsynligheten for dette er større dersom de har underliggende sykdommer.

Det er i dag liten smittespredning i Norge. Ved økt smittespredning i samfunnet bør personer i risikogrupper leve mer tilbaketrukket.

Råd til risikogrupper 

Tabellene under gir oversikt over rådene for risikogrupper i en situasjonen med liten og stor smittespredning i samfunnet:

Klikk på bildet under for å lese PDF-versjonen: 

Vurdering av risiko gjelder på gruppenivå, og ikke for den enkelte person. Det vil være store individuelle forskjeller innad i gruppene. Ved behov bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om grad av risiko for alvorlig forløp

Grupper med lett økt risiko 

 • Alder mellom 65 og 80 år (og særlig fra 70 år)  

 • Alder 50 – 65 år og én av følgende kroniske sykdommer: 

  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

  • sykelig overvekt (kroppsmasseindeks (KMI ≥ 35 kg/m2) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI ≥ 40 kg/m2)

  • diabetes 

  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 

  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 

  • kronisk leversykdom 

  • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

 • Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko. 

Grupper med moderat/høy risiko 

 • Alder over 80 år. 

 • Beboer i sykehjem. 

 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50- 65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:

  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

  • sykelig overvekt (KMI≥35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI≥40

  • diabetes 

  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 

  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 

  • kronisk leversykdom 

  • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 

 • Alvorlig helsetilstand, uansett alder*:  

  • Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi). 

  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS) 

  • medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner

  • blodsykdommer som gir immunsvikt

  • organtransplantasjon

  • hiv-infeksjon med lavt CD4-tall

  • betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon

  • annet, vurdert av lege

*Ut fra et forsiktighetsprinsipp har vi valgt å inkludere enkelte alvorlige helsetilstander i listen over sykdommer som gir høyere risiko, selv om det på nåværende tidspunkt ikke foreligger studier som angir risiko for alvorlig forløp for alle sykdommene.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073