Gå til innholdet

Lovende transplantasjonstall i første kvartal

Oversiktsbilde av Rikshospitalet.

Det er sju år siden det ble transplantert like mange nyrer i årets første kvartal.

03.04.2019

Ferske donasjons- og transplantasjonstall fra OUS, Rikshospitalet viser at det ble transplantert 74 nyrer i løpet av årets tre første måneder.

-Det er en lovende start med tanke på utførte nyretransplantasjoner. Men det er viktig å huske på at dette kun er kvartalstall. Nå får vi håpe at dette er starten på et godt år sett under ett, sier Nina Roland, konstituert styreleder Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

Rekordlang transplantasjonsliste
Samtidig viser tallene at transplantasjonslisten for ny nyre har økt ytterligere. Den viser nå 370 pasienter, 7 flere enn toppnoteringen i juli 2018.

-Det er urovekkende mange, og handler nok blant annet om at vi blir flere eldre i befolkningen. I tillegg ser vi en økende forekomst av nyresvikt som følge av hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og diabetes, forklarer Roland.

I løpet av første kvartal 2019 ble det transplantert 74 nyrer totalt, hvorav 49 var fra avdød giver og 24 var fra levende giver. Den siste transplantasjonen var lever og nyre i kombinasjon. I fjor var snittet på 60 nyretransplantasjoner i kvartalet. 

-Vi har ikke sett flere transplantasjoner med levende giver siden 2010, da det var 25. Levende givere er svært viktig for å bidra den totale tilgangen på nyrer, sier Roland.

Flere levertransplantasjoner

Videre er det utført 25 levertransplantasjoner i første kvartal 2019, mot 20 i tilsvarende tidsrom i 2018. Det er 6 flere som venter på lever sammenlignet med første kvartal i fjor. Tallet har imidlertid sunket fra 34 ved nyttår til 29 nå. 

Når det kommer til pancreastransplantasjoner, er det i likhet med 2018 utført 4 transplantasjoner i årets første kvartal. Antallet som venter på pancreas har samtidig sunket fra 17 ved inngangen til 2019, til 9 nå. Det kan tyde på at noen har blitt tatt av transplantasjonslisten av ulike årsaker. 

Lav avslagsprosent

Andelen donasjoner som ikke ble realisert på grunn av avslag fra pårørende eller den avdøde selv, var på 16 prosent.

-Det er svært gledelig at avslagsprosenten er på det nivået. I 2018 lå den på 21 prosent. Det viser at informasjon i befolkningen er viktig, sier Roland, som benytter anledningen til å komme med en oppfordring:

-Så mange som mulig burde aktivt ta stilling til organdonasjon – og si det til sine nærmeste. Det redder liv, sier en håpefull Roland.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073