Gå til innholdet

Rekordmange venter på ny nyre

Ventelisten for pasienter som venter på ny nyre er lengre enn noen gang. Det viser OUS, Rikshospitalets donasjons- og transplantasjonstall for første halvår i 2018.

11.07.2018

Det er nå 363 pasienter som venter på en nyretransplantasjon, som er det høyeste tallet noensinne. Over de siste seks årene har ventelisten for ny nyre økt med hele 87 prosent.

- Vi er svært bekymret over situasjonen, sier styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Ragnar Skjøld.

Det har vært en nedgang i antall donasjoner som gjør at ventelista har økt dramatisk. Etter en økning i første halvår 2017 ser vi nå en dramatisk nedgang til 43 donasjoner, det laveste antallet på 10 år.

- Bakteppet for utviklingen er todelt. Den ene grunnen er at omfanget av livsstilssykdommer øker, som igjen fører til at mange utvikler nyresvikt.  Samtidig viser tallene at antallet donorer har sunket de siste årene, forklarer Skjøld.

- Det er imidlertid gledelig at økningen i transplantasjoner med levende giver av nyre fortsetter. Etter å ha sunket i flere år, steg tallet fra 31 ved første halvår i 2016 til 42 ved første halvår i 2017, og i år til 44 transplantasjoner med levende giver, fastslår Skjøld.

Hva kan den enkelte gjøre?

I juni lanserte Direktoratet for e-helse muligheten til å uttrykke sin vilje til organdonasjon i kjernejournalen. LNT har ivret for dette i lengre tid, og har vært en sentral pådriver for å få løsningen på plass. Skjøld håper at dette kan bidra til at det blir flere organdonorer i fremtiden.

-Det er viktig at befolkningen får økt bevissthet rundt organdonasjon. Jo flere som stiller seg positive, desto kortere blir ventelisten for nytt organ, forsikrer Skjøld. 

Skjøld avslutter med å oppfordre alle om å gå inn på www.helsenorge.no og gi uttrykk for sitt JA til organdonasjon.

Denne teksten ble sendt ut som pressemelding 11.07.2018. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073