Gå til innholdet

LNT mottar midler til nordisk ungdomskonferanse

Foto: Seppo Samuli (Nordisk kulturkontakt)

Mottar støtte gjennom Nordisk Kulturkontakt.

06.03.2019

Innledningsvis er det greit å komme med en liten oppklaring. LNT har nemlig tidligere annonsert at vi har mottatt støtte til to ungdomsarrangementer.

Før jul kom ExtraStiftelsen på overraskelsesbesøk til LNTs kontorer på Helsfyr i Oslo, med den gledelige beskjeden om at foreningen mottar støtte til å arrangere ungdomsleir. Gjennom erfaring fra den årlige barne- og familieleiren har vi sett hvor viktig det er å være sammen i en setting der man får positive livserfaringer på tross av sin sykdom og utfordringer i hverdagen. 

Videre fikk LNTBU i januar nyheten om at de mottar støtte fra LNU Aktivitetsstøtta til et prosjekt som skal overføre kompetanse fra dagens styre til det neste styre som blir valgt på landsmøtet i april. Det vil bidra til at det nyre styre får en god innføring i styrearbeid, helsepolitisk påvirkningsarbeid og en innføring i organisasjonens pågående prosjekter. 

Nordisk ungdomskonferanse

Ved inngangen til mars kom det nok en gladmelding om støtte til et ungdomsprosjekt i LNT-regi. Denne gangen dreier det seg om en nordisk konferanse for unge nyresyke og organtransplanterte. Dette er et prosjekt som foreningen lenge har sett behovet for. LNT har brakt forslaget på banen flere ganger i møter med Nyresykes Nordiske Samarbeidsorgan – til god respons.

Bakgrunnen for prosjektet er at vi over lengre tid har sett behovet for et fellesskap for unge pasienter på tvers av landegrensene. Konferansen skal vare fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag, og dato 20. til 22. september 2019. Konferansen vil inneholde både faglige, fysiske og sosiale aktiviteter.

Helsepolitikk og politisk påvirkningsarbeid

Vi ønsker gjennom samlingen å legge særlig vekt på viktige helsepolitiske områder for pasientgruppen, samt hvordan de kan jobbe med politisk påvirkningsarbeid. Sistnevnte tema vil også ta for seg hvordan de på tvers av landegrensene kan samarbeide om dette. De skandinaviske landene er også tilknyttet Scandiatransplant, som er en samarbeidsløsning om organer til transplantasjon. Rundt politisk påvirkning ønsker vi også deltakernes innspill om deres erfaringer og hvordan de ulike foreningene (landene) jobber med dette.

Likevel ønsker vi i størst grad å gi deltakerne nyttige verktøy de kan bruke i sitt arbeid med politisk påvirkning. Programmet vil inneholde foredragsholdere som har god erfaring med ulike sider av politisk påvirkning. I tillegg vil vi bruke konferansen til å jobbe fram et utgangspunkt til en politisk plattform som de ulike organisasjonene kan jobbe videre med hver for seg.

Medisinfaglige tema

De faglige temaene vil være relevante medisinske tema som nyresykdom, transplantasjon, mestring av sykdom i hverdagen, samt utfordringer rundt det å være kronisk syk. Her vil vi innhente ekstern kompetanse og skreddersy et opplegg som både inkluderer foredrag, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Disse temabolkene vil også gi deltakerne grunnlag for diskusjon om mulige områder de bør jobbe mot helsepolitisk. Her kan det komme opp mange ulike tema innenfor rettigheter og systemet rundt behandlingsforløp for denne pasientgruppen.

Fysiske aktiviteter

De fysiske aktivitetene vil deles inn i minst to nivåer ut fra deltagerne fysiske form og allmenntilstand. Her vet vi at det er store ulikheter, og vi ønsker denne nivådelingen for å kunne gi hver enkelt deltager et optimalt aktivitetstilbud i helgen. Fysisk aktivitet er viktig også for denne pasientgruppen, og vi vil også benytte anledningen til å introdusere noen aktiviteter som finnes i World Transplant Games (internasjonalt idrettsarrangement for organtransplanterte), slik at de ser hvilke muligheter som finnes.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073