Gå til innholdet

LNT har gitt høringsinnspill om bruken av Evusheld for forebygging av covid-19

Illustrasjonsfoto, pixabay.com

Helsedirektoratet har publisert råd om medikamentell behandling av covid-19.

17.08.2022

Legemiddelet Evusheld består av to monoklonale antistoffer; tixagevimab og cilgavimab. Et monoklonalt antistoff er en type protein som er designet for å gjenkjenne og binde seg til en spesifikk struktur på et protein (antigen). De monoklonale antistoffene i Evusheld er laget slik at de binder seg til spike-proteinet på koronaviruset på to ulike steder. Dette hindrer viruset i å bevege seg inn i kroppens celler og forårsake infeksjon. Les mer her. 

Legemiddelet kan brukes til forebygging av covid-19, og gis som injeksjon i muskel.

Helsedirektoratet anbefaler i sine råd en streng prioritering av legemiddelet, da tilgangen er lav og prisen høy, gitt hvor mange som må behandles for å vise nytte. Det anbefales derfor kun brukt til pasienter med høyest risiko og antatt god nytte av behandlingen. Personer som er organtransplantert de siste seks månedene er fremhevet som aktuelle pasienter. Klikk her for å lese Helsedirektoratets anbefaling.  

Rådene ble lagt ut på åpen høring, med frist 19. juli. 

Her følger LNTs høringsinnspill:

«Viser til Helsedirektoratets åpne høring vedrørende råd om bruk av legemiddelet Evusheld (tixagevimab + cilgavimab).

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) representerer nyre-, lever- og pankreastransplanterte, personer med nyresykdom og deres pårørende.

Vi reagerer på rådet om at bruken av tixagevimab + cilgavimab begrenses til personer som er organtransplantert innenfor de siste 6 månedene. Under pandemien har organtransplanterte blitt fremhevet som en gruppe med høy risiko for alvorlig forløp ved covid-19-smitte. Mange organtransplanterte danner imidlertid ikke målbare antistoffer ved vaksinasjon mot SARS-CoV-2-viruset. Vi mener derfor at det må legges føringer om at organtransplanterte uten tilstrekkelig mengde antistoffer bør få tilbud om tixagevimab + cilgavimab, uavhengig av når man er transplantert.

Vi ønsker videre at dialysepasienter og nyre- og levertransplanterte fremheves under punktet om hvem som kan defineres som alvorlig immunsvekket, på lik linje med lungetransplanterte. Mange dialysepasienter har svekket immunforsvar, og det er ikke sjeldent at de er rammet av tilleggssykdommer som plasserer dem i gruppen som har høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.»

LNT sendte inn et tilsvarende høringsinnspill om legemiddelet Sotrovimab i mars 2022.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073