Gå til innholdet

LNT har gitt høringsinnspill om bruken av sotrovimab

Illustrasjonsfoto, pixabay.com

Helsedirektoratet har gitt råd om hvem som bør få tilbud om legemiddelet ved covid-19-sykdom.

16.03.2022

Sotrovimab er et monoklonalt antistoff som kan gis som behandling ved covid-19-sykdom. Legemidler som slutter på mab er monoklonale antistoffer. Dette er identiske kopier av et antistoff som binder et bestemt protein på covid-19, som piggproteinet, og dermed setter viruset ut av spill. Behandlingen har vist seg å ha god effekt hos risikoutsatte pasienter med covid-19 – om det gis tidlig i forløpet.

Helsedirektoratet har publisert råd om at legemiddelet anbefales strengt prioritert, fordi tilgangen er lav og kostnaden er høy. LNT har gjentatte ganger tatt til orde for at tilgangen bør økes, for eksempel via NRK. 

I sine råd fremhever Helsedirektoratet at følgende utsatte grupper som bør anses som aktuelle for behandlingen:

  • Organtransplantert i løpet av siste 12 måneder
  • Benmargstransplantert i løpet av siste 24 måneder
  • Alvorlig immunsvekket (se praktisk informasjon)
  • Uvaksinerte gravide med tilleggsrisiko for utvikling av alvorlig forløp av covid-19

Rådene ble lagt ut på åpen høring, med frist 14. mars.

Her følger LNTs høringsinnspill:

Viser til Helsedirektoratets åpne høring vedrørende råd om bruk av legemiddelet sotrovimab.

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) representerer organtransplanterte, personer med nyresykdom og deres pårørende.

Vi reagerer på rådet om at bruken av sotrovimab begrenses til personer som er organtransplantert innenfor de siste 12 månedene. Under pandemien har organtransplanterte blitt fremhevet som en gruppe med høy risiko for alvorlig forløp ved covid-19-smitte. Mange organtransplanterte danner imidlertid ikke målbare antistoffer ved vaksinasjon mot SARS-CoV-2-viruset. Vi mener derfor at det må legges føringer om at organtransplanterte uten tilstrekkelig mengde antistoffer bør få tilbud om sotrovimab, uavhengig av når man er transplantert. Organtransplanterte med målbar effekt av vaksinen bør også være aktuelle, særlig de som har tilleggssykdommer.

Vi ønsker videre at pasienter med nedsatt nyrefunksjon og dialysepasienter fremheves under punktet om hvem som kan defineres som alvorlig immunsvekket. Mange pasienter med kronisk nyresykdom har svekket immunforsvar, og det er ikke sjeldent at de er rammet av tilleggssykdommer.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073