Gå til innholdet

Kan en fjerde dose være løsningen for immunsupprimerte?

OUS undersøker om nyretransplanterte med manglende eller lavt antistoffnivå etter vaksinedose tre får bedret respons etter dose fire.

09.12.2021

Ved «vaksinegjengen» ved Oslo universitetssykehus (OUS): Karsten Midtvedt, Anna Varberg Reisæter, Anders Åsberg, Kristian Heldal og Aud-Eldrid Stenehjem

Etter at denne teksten ble skrevet, har Folkehelseinstituttet anbefalt en oppfriskningsdose til personer med nedsatt immunforsvar, som får mange vil bli en fjerde dose. Les om det her. 

Ved OUS vaksinerte vi 218 nyretransplanterte med dose fire i uke 45 og 46. Alle fikk Moderna. Dette var pasienter som hadde deltatt i tilsvarende studie for dose to og tre, og som enten ikke hadde påvisbare antistoffer eller som hadde lave nivåer av antistoffer i blodet mot SARS-CoV-2 Spike etter den tredje dosen.

Vaksineringen av nyretransplanterte med dose fire ved OUS er nå avsluttet. Vi har full forståelse for at pasienter i andre deler av landet også ønsker en ekstra vaksinedose. Det er nå derfor åtte sykehus rundt om i Norge som starter vaksinering av nyretransplanterte pasienter med dose fire. Dette er som et ledd i et nasjonalt prosjekt, slik at vi kan øke vår kunnskap. Det er da viktig å være klar over at det er pasienter som har tatt tre vaksinedoser og målt antistoffer analysert ved OUS (som vi har bedt om) er de som kan få dette tilbudet. Har man ikke fått målt antistoffer etter dose tre ved laboratoriet på OUS, kan man heller ikke få tilbudet, da det er en del av studien. Rekvisisjonen til OUS får du eventuelt på sykehuset ditt, slik at blodprøven tas lokalt og sendes derfra.

Hvordan har det gått med vaksineringen med fjerde dose til nå?

Det har så langt kommet tre små publikasjoner med til sammen ca. 50 nyretransplanterte pasienter, som viser at de som har litt antistoffer etter tre doser får en markant økning i antistoffmengde etter dose fire, og dermed oppnår bedre vaksinebeskyttelse. De første deltakerne i OUS-prosjektet tar blodprøver for måling av antistoffer i disse dager. I løpet av uke 49 vil 140 deltakere ha tatt blodprøver, og vi håper på raske svar fra analyselabben, slik at vi kan si om dose fire har effekt. Når vi får data på alle deltakerne, vil vi kunne gi et mye bedre svar. 

Hvordan blir veien videre for en mulig fjerde dose til «alle» med nedsatt immunforsvar?

Det er litt for tidlig å si. Noen tror at det blir dose fem og seks, og så videre. Vi tror at i hvert fall de transplanterte som har hatt noe antistoffrespons etter vaksinedose tre bør få dose fire, som en ekstra «booster»!  Om alle bør få det, kan vi forhåpentlig svare på om noen uker. Muligens bør noen heller få en annen type vaksine (når den måtte komme), eller et monoklonalt antistoff med lang halveringstid.

Vi går inn i en tid som vanligvis er preget av sosialt samvær. Har dere noen tanker om hvordan våre grupper bør forholde seg i jula?

Det er veldig vanskelig å svare på. Man må følge gjeldende retningslinjer, men i tillegg «bruke huet». Åpningen av samfunnet i høst har gjort det vanskelig for personer med manglende eller dårlig vaksinerespons. Det er veldig viktig at husstandsmedlemmer og andre hyppige nærkontakter er fullvaksinert, og er flinke til å følge gjeldende nasjonale retningslinjer. Prøv å unngå å «gå lei».

Hva vet vi om virkningen av å gi antistoffer rett i blodet til covid-19-pasienter med svekket immunforsvar? I hvilken utstrekning brukes dette i Norge i dag?

Det kan du lese om i vårt forrige innlegg på LNT.no også. Ved OUS fikk vi tak i 100 doser REGN-CoV-2 og har brukt dette på mange immunsupprimerte pasienter med covid-19 rundt om i landet de siste ukene. Monoklonale antistoffer må gis tidlig etter at en er covid-19-smittet. Vi vet at det virker på pasienter med normalt immunforsvar, og reduserer behov for sykehusinnleggelse. Det er så langt begrenset kunnskap på immunsupprimerte pasienter. Muligens starter vi et prosjekt i 2022 med et langtidsvirkende monoklonalt antistoff (effektivt i 6 måneder), men vi må da være sikre på at det også hjelper mot blant annet Omikron. Det vet vi så langt ikke, men undersøkelser er på gang.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073