Gå til innholdet

Nyretransplanterte får tilbud om fjerde dose

Illustrasjonsfoto, unsplash.com

Det jobbes for å få satt i gang vaksinering i løpet av november.

03.11.2021

Ved «vaksinegjengen» ved Oslo universitetssykehus: Karsten Midtvedt, Anna Varberg Reisæter, Anders Åsberg, Kristian Heldal og Aud-Eldrid Stenehjem

Etter at denne teksten ble skrevet, har Folkehelseinstituttet anbefalt en oppfriskningsdose til personer med nedsatt immunforsvar, som får mange vil bli en fjerde dose. Les om det her. 

Smitten sprer seg i samfunnet og trenden den siste tiden er økende, samtidig som mange transplanterte er «ubeskyttet», det vil si at de ikke har oppnådd ønsket vaksinerespons. Personer i risikogruppene føler nok i stor grad at de er overlatt til seg selv. Dette er krevende og veldig lite tilfredsstillende. Vi ønsker å benytte anledning til å minne alle nyretransplanterte på at det er sterkt ønskelig at det tas blodprøve etter vaksinedose tre (3-10 uker etter at dosen er satt). Det kan hende du nå har oppnådd beskyttende vaksineeffekt. Så langt har vi bare mottatt prøver fra ca. 500 nyretransplantert pasienter.

Vi minner om at i studien som ble gjort ved Oslo universitetssykehus på de som ikke hadde antistoffer etter andre vaksinedose, var det ca. 45 prosent som dannet antistoffer etter dose tre. Dette syns vi var veldig gledelig. Samtidig var vi allerede da opptatt av å kunne gi et behandlingstilbud til dem som ikke hadde effekt av dose tre. Derfor har vi aktivt jobbet med muligheten for å kunne gi en fjerde vaksinedose.

Er det sannsynlig at det skal tilbys en fjerde dose til våre grupper?

Ja – alle nødvendige godkjenninger er på plass og det jobbes med å få satt i gang vaksinering i løpet av november. Vaksinasjon tilbys i første omgang nyretransplanterte som ikke har antistoffer eller som har lave nivåer av antistoffer etter dose tre. Det betyr at du må ha testet deg for antistoffer for å kunne få tilbud om en fjerde dose. Som ledd i denne studien – for å se om vaksinedose fire har effekt – jobber vi også med å kunne tilby vaksinen ved flere av landets sykehus. Alle som er aktuelle vil bli kontaktet fortløpende.

LNTs tilføyelse: På spørsmål fra LNT om det er sannsynlig at Folkehelseinstituttet (FHI) vil anbefale å tilby en fjerde dose til alle immunsupprimerte på bakgrunn av hva de finner ut i denne studien, er svaret fra FHI følgende: "Anbefalingene våre avhenger av kunnskapen, så slike studier er viktige for å evaluere hva slags effekt det vil gi."

Blir det vurdert om det kan være hensiktsmessig å tilby en annen vaksinetype enn de to/tre foregående – som den fjerde? 

Både Pfizer og Moderna er såkalte mRNA-vaksiner og virker på like måter. Det er noe data som tyder på at Moderna muligens gir litt bedre effekt hos immunsupprimerte pasienter. Alle skal derfor tilbys Moderna som vaksinedose fire i studien vi holder på å starte opp nå. Det er for øyeblikket ikke andre godkjente SARS-CoV-2-vaksiner tilgjengelig i Norge som vi anser trygge til nyretransplanterte pasienter.

Hvordan skal de som ikke har dannet antistoffer forholde seg nå som samfunnet har gjenåpnet?

Aller først bør man finne ut om man har dannet antistoffer, det vil si få tatt en blodprøve og sendt til OUS, Rikshospitalet for analysering. Din behandlende lege har en ferdig utfylt rekvisisjon som skal brukes til dette formålet. Har du ikke antistoffer etter dose tre, må du fortsette å beskytte deg og være forsiktig. Dette er veldig utfordrende i dagens samfunn der det nå er mindre og mindre restriksjoner. Vi får vi se på resultatene fra undersøkelsen vår på dose fire om dette blir anbefalt til alle nyretransplanterte.

Det er kommet et meget begrenset antall (ca. 100 doser) såkalt monoklonalt antistoff (REGN-COV) til Norge. Dette er kunstig lagede proteiner som nøytraliserer viruset. Hos ikke-immunsupprimerte personer som har blitt eksponert for viruset og fått REGN-COV innen det var gått 96 timer fra smittetidspunktet, var sykdomsforløpet mildere. Om nyretransplanterte oppnår samme effekt vites ikke. Monoklonale antistoffer kan ikke erstatte vaksinasjon. Medikamentet er ikke endelig godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter.

HUSK: Influensavaksinasjon – viktigere enn noen gang!

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073