Gå til innholdet

God sommer!

Foto: Pixabay

LNT har feriestengt fra 4. juli til og med 30. juli. Telefonen er ikke betjent i dette tidsrommet. Her er et tilbakeblikk på det første halvåret i 2023.

Første halvåret i 2023 rommet spennende prosjekter og arrangementer.

–  Vi startet året med å få støtte til prosjektet "Et godt liv i dialyse" gjennom Stiftelsen Dam. Som en del av prosjektet laget vi en film om Leiv Rafdal, som har Norgesrekord i hjemmedialyse, forteller Marit Lundberg, som er daglig leder i LNT.

Filmen om Leiv var en del av kampanjen i forbindelse med Verdens nyredag, og handlet om å vise fordelene ved å ta hjemmedialyse.

– Som en del av dette prosjektet har vi også jobbet med å utvikle en egen brosjyre om kronisk nyresykdom og dialyse som vil erstatte den gamle brosjyren "Nyresvikt og hemodialyse". Denne brosjyren er ferdig til høsten.  

Les mer og se video om Leiv Rafdal her: https://www.lnt.no/nyheter/leiv-har-hatt-dialyse-om-lag-10-000-ganger

Landsmøte, kurs og kultur

I april ble Landsmøte 2023 arrangert i Bergen. Helgen besto både av Landsmøte, kurs i helsepolitisk arbeid og flere underholdende innslag. Det faglige innholdet under helgen kan du lese mer om i LNT-nytt 02/23.

– Jeg vil benytte muligheten til å takke LNT Vestland for innsatsen de la i planlegging og gjennomføring av Landsmøte. De sto for både musikalske og humoristiske innslag i form av Bergen Shantykor og et foredrag av Ingvard Wilhelmsen. I tillegg arrangerte de en tur opp til Fløyen, en obligatorisk tur når man først er i Bergen, sier Marit.

Bildet er fra Landsmøtet, tatt under kurset om innføring i politisk påvirkningsarbeid. AP-politikeren Even Sørland delte sine tips og gode råd med delegatene (Foto: Privat).

Samlinger og kokeboken i fysisk utgave
LNTs administrasjon har hatt nok å arbeide med i våres, med to samlinger om eksistensiell helse og livsmestring og en egen samling for barn som pårørende. Disse samlingene vil bli omtalt i neste utgave av LNT-nytt.

I tillegg har vi arbeidet med å utvikle vår digitale kokebok til en fysisk utgave, og vi kan med glede meddele at den er ferdig til høsten.

– Nå tar LNTs administrasjon ferie, men vi er tilbake allerede i slutten av juli. Da starter årets barne- og familieleir i Kragerø, og vi ønsker alle familier som skal delta på leiren god tur! sier Marit Lundberg.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073