Gå til innholdet

Leiv har hatt dialyse om lag 10 000 ganger

I forbindelse med Verdens nyredag har LNT hatt fokus på hjemmedialyse - en behandling som stadig flere skal få velge.

Verdens nyredag har som overordnet mål å øke oppmerksomheten på hvor viktige våre nyrer er for liv og helse. Dagen markeres alltid på den andre torsdagen i mars.

Tema det fokuseres på i år er: «Å øke bevisstheten om katastrofale hendelser, naturlige eller menneskeskapte, internasjonale eller lokale, og deres innvirkning på mennesker som lever med nyresykdom hvor deres tilgang til diagnostiske tjenester, behandling og omsorg er hindret»

Hjemmedialyse kan være nyttig for mange
Vi i LNT jobber for at at nyrepasienter skal få gode behandlingsalternativer. I år har vi valgt å fokusere på hjemmedialyse, som kan fungere bra for mange pasienter.

I 2016 fattet Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten et vedtak med en målsetting om at minst 30 prosent av dialysepasienter skulle få hjemmedialyse. Ingen av de regionale helseforetakene nådde denne målsettingen, og det er store ulikheter blant de lokale helseforetakene.

Ahus, OUS og sykehuset i Vestfold er lokale helseforetak som har nådd målet om at 30 prosent av pasientene får hjemmedialyse (Hdir, 2022).


Dialyse i mer enn 40 år
Leiv Rafdal er den i landet som har tatt dialyse lengst.  I denne filmen viser  han hvordan livet med hjemmedialyse fungerer. 

 

– Leiv har vært banebrytende fordi han var en av de første som fikk dialysen hjem til seg. Han var med på å lage et system som gjorde at vi faktisk kunne drive med dialyse hjemme hos pasientene, sier overlege Kristian Heldal, overlege ved Avd. for transplantasjonsmedisin ved OUS, Rikshospitalet. 


Har påvirket synet på hjemmedialyse
Leiv sin erfaring med hjemmedialyse har hatt betydning for hvordan legene og sykepleierne ser på denne muligheten for pasientene.   

– Det at Leif har hatt hjemmedialyse så lenge som han har gjort har påvirket meg med tanke på at jeg har fått et vedlig positivt syn på hvordan dialyse kan gis hjemme hos pasientene og at det er veldig nyttig, sier Heldal.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073