Gå til innholdet

Symptomer

Ved den vanligste typen polycystisk nyresykdom får mange høyt blodtrykk mens nyrefunksjonen fortsatt er normal; symptomer på sviktende nyrefunksjon melder seg vanligvis tidligst i 40-årsalderen eller senere.

Symptomene på nyresvikt (uremi) er som for andre pasienter med kronisk nyresvikt:

  • Tretthet
  • Dårlig appetitt
  • Kvalme, kanskje oppkast
  • Tendens til vekttap
  • Hudkløe

Dette er symptomer som kommer først sent i forløpet av sykdommen og som i løpet av få år vil medføre behov for dialyse eller transplantasjon. Det finnes konservativ medisinsk behandling som kan lindre symptomene.

Det kan forekomme mer typiske symptomer fra sykdommen. Noen få unge cystenyrepasienter med normal nyrefunksjon får blødning i cystene som kan gi sterke korsryggsmerter og eventuelt blodig urin. Smertestillende behandling og hvile er ofte tilstrekkelig behandling og symptomene går etter hvert over.

Noen få cystenyrepasienter får også tilbakevendende urinveisinfeksjoner, det kan være blærebetennelse med svie ved vannlatingen, men også mer alvorlig infeksjon i form av nyrebekkenbetennelse eller infeksjon i cystene. Dette gir ryggsmerter og feber. Disse infeksjonene skal behandles med antibiotika.

Noen cystenyrepasienter lever symptomfrie med lettere grader av nedsatt nyrefunksjon, uten å utvikle kronisk nyresvikt. Dette gjelder særlig pasienter med mutasjoner i PKD2-genet.

Undersøkelse av nære slektninger

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073