Gå til innholdet

Undersøkelse av nære slektninger

Slektninger til en person med polycystisk nyresykdom kan ha anlegget til sykdommen uten å vite det.

Sannsynligheten er størst for nære slektninger (foreldre, søsken og barn). Men også fjernere slektninger, for eksempel søskenbarn og foreldres søsken, kan ha sykdomsgenene. De enkelte familiemedlemmer må selv bestemme om de vil la seg undersøke. Noen medlemmer av cystenyrefamilier vil vite om de er arvelig disponert for sykdommen, og andre vil ikke vite det.

I Norge vil de fleste nefrologer anbefale at barn av cystenyrepasienter undersøkes for sykdommen i ung voksen alder, dvs. i 20-30-årsalderen. Det er spesielt viktig å få målt blodtrykket. Hvis det er forhøyet ved gjentatte målinger, bør blodtrykksnedsettende behandling igangsettes. Dette er den viktigste behandlingen vi kjenner til i dag for å bremse utviklingen av sykdommen. Hvis blodtrykket er normalt og det ikke er cyster i nyrene etter 30-årsalder, kan man med stor sikkerhet utelukke sykdommen. Imidlertid kan den sjeldneste varianten (PKD2) først med sikkerhet utelukkes ved 40-årsalder. I samråd med spesialist i nyresykdommer kan nære slektninger til cystenyrepasienter få undersøkt nyrene med ultralyd og blodprøver.

Behandling av voksne

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073