Gå til innholdet

Verdens nyredag

9. mars ble Verdens nyredag markert. Årets fokus var nyresykdom og fedme - en sunn livsstil for sunne nyrer.

09.03.2017

Alvorlig kronisk nyresykdom har dramatiske konsekvenser for den enkeltes liv, og kan aldri reverseres.  Dersom bare én pasient kan spares for dialyse, spares også samfunnet for 750 000 kroner i året.

- Overvekt er et økende problem i den vestlige verden, 20-30 prosent av befolkningen er overvektige. Norge er intet unntak. Fedme innebærer økt risiko for en rekke sykdommer som forverrer livskvaliteten og forkorter livet. To viktige sykdommer i denne sammenheng er diabetes type 2 og nyresvikt som igjen øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Høyt blodtrykk er også en del av bildet, sier overlege Egil Hagen, leder i Norsk nyremedisinsk forening. 

- Selv om diabetes type 2 i stor grad er arvelig, er det mye den enkelte kan gjøre for å forebygge eller utsette utvikling av sykdommen. Vi vet at de største risikofaktorene for diabetes type 2 er usunt kosthold, overvekt/fedme og inaktivitet. Det er ingen som kan spise eller trene for deg, men samfunnet har et ansvar for å tilrettelegge slik at alle kan gjøre sunne valg, sier generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot.

Mange har allerede fått nyresykdom når de oppdager sin diabetes type 2. Tidlig oppdagelse er svært viktig for å unngå livstruende komplikasjoner og lidelse. Uoppdaget diabetes type 2 koster svært mye - både for den enkelte og for samfunnet. En enkelt pasient i dialyse koster samfunnet 750 000 kroner i året. 

- Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte opplyser at antall dialysepasienter har økt med 43 prosent på 10 år, og er stigende. Det er nå 1400 pasienter i dialysebehandling i Norge. Behovet for nyretransplantasjoner øker også, det er nå 337 pasienter på venteliste for ny nyre, sier Ragnar Skjøld, styreleder i LNT. 

Hva kan du selv gjøre?

Et viktig budskap er at dette kan forebygges. Nøkkelen er å være bevisst på å unngå overvekt. Dette oppnås ved et sunt kosthold og regelmessig trening. Det beste er å etablere gode vaner allerede i barneårene. Det hviler et stort ansvar på foreldre, skole og helsetjenesten for å forebygge og skape en sunn livsstil.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073