Gå til innholdet

Utlysning - Midler til forskning fra LNTs forskningsfond

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte – LNT har sitt eget forskningsfond – Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon, som ble etablert i 1992. Formålet er å styrke kunnskapen om nyresykdommer, organtransplantasjon og aktivt bidra til å bedre pasientgruppens livssituasjon.

18.10.2017

For å oppnå dette kan fondet tildele enkeltpersoner, institusjoner etc. støtte til forsknings- og utviklingsarbeid med sikte på å bedre situasjonen for dialysepasienter og organtransplanterte. Dette omfatter også levende organgivere og pårørendes livssituasjon, samt tiltak for å sikre organtilgang.

Det kan også gis støtte til samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig forskning på andre områder som er i overensstemmelse med fondets formål.

Forskningsprosjekter som bidrar til kunnskap om og øker livskvaliteten til våre pasientgrupper vil bli prioritert.

Forskningsprosjektene bør også ha med brukermedvirkning, både i planlegging og gjennomføring, i tråd med overordnede styringssignaler fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Resultatene av forskningsprosjektene skal publiseres i en populærvitenskapelig form i LNTs medlemsblad LNT-nytt.

I 2017 kan det utdeles inntil kr 140 000,- fra fondet.

Søknadsfrist: 15. november 2017

Søknaden sendes til:

Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon
LNT
Pb. 6727 Etterstad
0609 OSLO

Eller på e-post: post@LNT.no

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073