Gå til innholdet

Ta kontakt senest 5. februar for å søke forskningsmidler hos Stiftelsen Dam

Søknaden går gjennom LNT.

12.01.2024

Er du delaktig i et forskningsprosjekt som er relevant for Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte? Stiftelsen Dam utlyser forskningsmidler - og du kan søke gjennom oss i LNT. 

Stiftelsen Dam opererer med en totrinns søknadsprosess. Først er det en prekvalifiseringsrunde med forenklet skissesøknad, som er en modell som skal spare søkeren for arbeid. De sterkeste søknadene kommer videre til neste runde. 

Satser på registrert rapport 

Fra 2024 er registrert rapport et satsningsområdet for Stiftelsen Dam. Søker garanteres større sannsynlighet for innvilgelse dersom man går for dette. Les om registrert rapport her. 

Den første viktige datoen å notere seg er 5. februar 2024. Dette er fristen for å ta kontakt med LNT for å opprette bruker i Damnett, som er Stiftelsen Dams egen portal for å sende inn søknad. Søker lager bruker selv, og LNT oppretter søknaden. Heretter følger 10 dager der LNT og søker kan bearbeide og kvalitetssikre søknaden før den skal sendes til Stiftelsen Dam innen 15. februar. Ta gjerne kontakt i god tid før dette også. Her finner du brukerveiledning for søker og forsker. 

14. april blir utvalgte søkere invitert til å sende inn full søknad. Endelig frist for å sende inn utvidet søknad til Stiftelsen Dam er 10. juni. Tildelingen av midler blir offentliggjort 17. oktober. 

Du kan lese utfyllende informasjon hva det kan søkes om og hvem som kan søke i utlysningen av forskningsmidler. Dersom du har planer om å søke, anbefaler vi at du snarlig tar kontakt via post@LNT.no eller 23 05 45 50.

Formålet med ordningen 

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073