Gå til innholdet

Stor mangel på organer til transplantasjon

Tall fra Oslo Universitetssykehus for 3.kvartal 2016 viser en ytterligere nedgang i antall organdonasjoner og en stor økning i pasienter som venter på ny nyre.

08.11.2016
Pressemelding:

Dette er svært dårlig nytt for alle nyresyke i Norge, uttaler styreleder Ragnar Skjøld i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). Mange som trenger det vil i framtiden ikke få tilbud om transplantasjon, hittil i år er 11 pasienter som venter på nyre døde på ventelisten, sier Skjøld.

Per 1. oktober i år var det 342 pasienter som venter på en nyretransplantasjon, en økning på 38 pasienter bare siden nyttår. Samtidig nærmer antallet dialysepasienter (behandling med kunstig nyre) seg 1.400, et tall som har økt med over 70 prosent på 10 år.

I 2015 ble det utført 179 nyretransplantasjoner med nyre fra avdød, som ikke er nok til å holde tritt med økningen i ventelista de senere år. Samtidig har antallet levende giver av nyre nesten blitt halvert siden 2009. Dette belaster ventelista ytterligere.

Det er nå 33 prosent av de pårørende som blir spurt om organdonasjon som sier nei, det høyeste tallet noen sinne.

Hva må skje?

Det er all grunn til bekymring om den nye transplantasjonsloven som trådte i kraft 1. januar virker mot sin hensikt. Det er viktig med samtykke fra pårørende, men samtidig må det spørres med hensikt å oppnå et JA, skal flere få tilbud om en livreddende transplantasjon. Vi mener at Stortinget må ta initiativ til å få en vurdering av den nye loven, sier Skjøld.

I 2008 ble det utarbeidet en rapport i Helse- og omsorgsdepartementet, hvor det ble satt nasjonale mål om 30 donasjoner per million innbyggere og 40 prosent av nyretransplantasjonene med levende giver. Vi er dessverre langt unna disse målene. I år vil vi nå ca. 20 donasjoner per million innbyggere og bare 26 prosent levende givere av nyre.

LNT mener det nå må utarbeides en nasjonal handlingsplan for organdonasjon, med tydelig ansvar og oppfølging av sykehusene som er godkjent for organdonasjon. Finland har nylig fått på plass en slik handlingsplan med stor suksess. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073