Gå til innholdet

Søke forskningsmidler fra ExtraStiftelsen via LNT?

Har du en god idé til et forskningsprosjekt? Send oss en søknad innen 26. april!

01.04.2019

ExtraStiftelsen forvalter deler av overskuddet fra spillene til Norsk Tipping, og gir støtte til forskning innen helse. Det innebærer fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet, omsorgsarbeid, levekår, helsetjenester, brukermedvirkning, samfunnsvitenskapelig forskning og samhandling.

Problemstillinger knyttet til kommunenivå, samhandling i kommunen og mellom tjenestenivå vil prioriteres. Tverrfaglig samarbeid anses som viktig. Brukermedvirkning og klinisk, pasientnær forskning blir vektlagt. Basalforskning støttes ikke.

Søknad om midler må sendes via en godkjent søkerorganisasjon, som for eksempel LNT.

Søknadsfrist

De som ønsker å søke om forskningsmidler via LNT, må sende oss en prosjektskisse senest 26. april 2019. Denne skal kortfattet beskrive:

  • Bakgrunn for og formål med prosjektet
  • Hvilken nytte forskningen vil ha for LNTs pasientgrupper og/eller deres pårørende
  • Hvilket helsetjenestenivå problemstillingen/e i søknaden omhandler, det vil si hvilket nivå som har ansvar for tema i forskningsprosjektet (ikke hvor forsker er tilknyttet).
  • Grad av brukermedvirkning. Hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt, skal dette forklares og begrunnes.
  • Forskningsmetode
  • Opplysninger om forsker (grad, hvor man er ansatt) og eventuell veileder(e). Forsker navngis ved søknad om stilling for postdoktor og seniorforsker  
  • Eventuelle samarbeidspartnere
  • Framdrifts- og tidsplan med planlagte publikasjoner

Dersom LNT mener prosjektskissen beskriver et prosjekt vi ønsker å fremme, vil man få tilgang til søknadsskjema i ExtraStiftelsens elektroniske søknadssystem. Dette må fylles ut innen tidsfrist man vil få oppgitt av LNT.

Tildeling av forskningsmidler gjøres kjent medio oktober.

VIKTIG!

Før man eventuelt søker, er det viktig å sette seg inn i ExtraStiftelsens retningslinjer for forskningsprosjekter for å vurdere om ens eget prosjekt oppfyller disse: https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-forskning/

Det er også viktig å se på forhåndsvisning av søknadsskjema på ExtraStiftelsen hjemmesider, slik at man ser hva som vektlegges i søknaden: https://extrastiftelsen.no/sok/

Les all tekst samt veiledninger som kommer fram ved å klikke på spørsmålstegnene. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073