Gå til innholdet

LNT skal lage kostholdsveileder for transplanterte. Hva lurer du på?

Svar på LNTs spørreundersøkelse.

31.05.2024

LNT får stadig tilbakemeldinger fra medlemmer som ønsker mer informasjon om kosthold etter transplantasjon. I foreningen er det mye fokus på kosthold blant nyresyke, men det er også nødvendig med god og oppdatert informasjon om kosthold etter organtransplantasjon. Noen matvarer må man holde seg helt unna, andre kan man spise ved å ta noen forholdsregler. På bakgrunn av dette har LNT søkt om, og mottatt, midler til å utvikle en egen kostholdsveileder for transplanterte. Målet med prosjektet er å gi god og oppdatert kunnskap om kosthold etter transplantasjon.

For å sikre at kostholdsveilederen adresserer spørsmålene dere sitter med, har vi laget en spørreundersøkelse.

Undersøkelsen skal kartlegge hva transplanterte lurer på rundt kosthold, og vi vil bruke resultatene i utviklingen av veilederen. Vi håper derfor at alle transplanterte bruker noen minutter av dagen til å svare på undersøkelsen som vil bidra til at vi får et godt bilde av hvilke spørsmål dere har om kosthold.

Du finner undersøkelsen her: https://surveys.enalyzer.com?pid=ssan5f5g

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073