Gå til innholdet

Har du lyst til å bidra til bedre medisininformasjon?

Helsemyndighetene vil gi bedre informasjon om medisiner og ønsker å vite hva som er dine behov.

9.12.2016

Fra Statens Legemiddelverk:

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Legemiddelverket jobber sammen med FFO for å gi bedre og mer tilpasset informasjon om medisiner. Målet er at pasienter skal få svar på det de lurer på slik at det er enklere å bruke medisiner riktig.

Vi gjennomfører derfor en undersøkelse for å få innspill på hvordan vi kan forbedre informasjonen om medisiner. Vi oppfordrer alle til å klikke på lenken og svare på undersøkelsen:

https://response.questback.com/statenslegemiddelverk/medisininformasjon

Ditt innspill er et viktig bidrag til dette arbeidet!

Undersøkelsen deles med alle FFOs medlemmer. Undersøkelsen er anonym og tar fem minutter. Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å svare.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073