Gå til innholdet

Dette må du gjøre for fortsatt å få stønad til tannbehandling

Dialysepasienter og transplanterte har fortsatt rett til stønad.

Fra 2019 er kravet om legeerklæring for å få stønad presisert.

10.04.2019

Dette fremgår av det nye rundskrivet til Folketrygdlovens del IV, kapittel 5 - stønad ved helsetjenester, med endringer og presiseringer som trådde i kraft 1. januar 2019.

Endringene som er spesielt relevante for LNTs pasientgruppe er under punktet som omhandler infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander.

Skaff deg erklæring

Tidligere fantes det en opplisting av medisinske tilstander og behandlinger, som blant annet inkluderte dialyse og organtransplantasjon. Denne listen er nå fjernet, uten at det har noen praktisk betydning.

Det som imidlertid kan ha en betydning for noen, er en presisering av kravet om legeerklæring med dokumentasjon. For å få stønad må du ha en skriftlig erklæring fra lege eller sykehusavdeling som dokumenterer at infeksjonsforebyggende tannbehandling er nødvendig fordi infeksjon eller infeksjonsspredning fra munn/kjeve/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko, og at risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling.

Denne bestemmelsen er ikke ny, men har blitt presisert. Derfor kan noen erfare at tannleger i større grad krever erklæring for at Helfo skal gi refusjon. Har du opplevd at det er vanskelig å motta stønad, bør du gå til legen din og be om erklæring. 

Tannlegen/tannpleier er ansvarlig for at den behandlingen som det gis stønad for, er en behandling som hindrer infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munnhulen, og som kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for personen.

Som hovedregel gis ikke stønad til rehabilitering av tannsettet. Unntak er tilfeller der tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen. I slike unntakstilfeller dekkes også utgifter til nødvendig rehabilitering for de tenner som går tapt.

Behandling av marginal periodontitt omfattes ikke av dette punktet. Behandling av marginal periodontitt for personer med rett til stønad etter pkt. 4, dekkes etter takster under pkt. 6 a.

Øvrige utgifter dekkes etter honorartakstene.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073