Gå til innholdet

— De fleste nyredonorene anser egen helse som god

Den tiende episoden av LNTs podkast handler om nyretransplantasjon med levende giver.

26.04.2022

Episodens gjest, Käthe Meyer, fokuserte i sin doktorgrad på langtidskonsekvenser for helsen til levende nyregivere. Meyer, som til daglig jobber som transplantasjonskoordinator på Rikshospitalet, forteller om de største fordelene med denne formen for organdonasjon.

— De største fordelene er at den som skal bli transplantert slipper å stå på transplantasjonsliste sammen med mange andre. Transplantasjonen kan også planlegges, som vil si at en del nyresyke kanskje slipper å gå i dialyse. En annen fordel er at en nyre fra en levende giver ofte har bedre kvalitet enn fra en avdød giver, fastslår Meyer.

Fram til 2017 manglet det god kunnskap om langtidskonsekvensene for helsen til levende nyregivere. Den høsten disputerte Meyer for sin doktorgrad, der hun fokuserte på dette. Ved hjelp av tre metoder, avdekket Meyer hvordan donorer opplevde sin egen helse ti år etter å ha gitt bort en nyre. Dataene i undersøkelsen er hentet fra et spørreskjema som 217 donorer svarte på, kvalitative dybdeintervjuer av 16 av disse og innsamling av kliniske data fra 202 av donorene.

God helse hos donorer

Hvordan påvirkes donorens helse på lang sikt?

— I det store og det hele har de aller fleste det veldig bra. De er veldig fornøyd med å ha vært donor. Det var kun seks prosent av de jeg fikk svar fra som ikke var helt sikre på om de ville ha gjort det igjen. Men de aller fleste var veldig fornøyd. De hadde et godt forhold til den de ga nyre til – og anser egen helse som god. Det må vi si er veldig bra, sier Meyer.


Käthe Meyer med doktoravhandlingen sin. 
 

De senere årene har det blitt funnet at nyredonorer har om lag 25 prosent økt risiko for høyt blodtrykk, sammenlignet med normalbefolkningen. Det gjør at man må være mer obs på donorene, også med tanke på hvem som skal være nyredonor, påpeker Meyer.

Viktig med god informasjon i forkant

— Før tenkte vi at det kanskje var bedre å bruke yngre donorer enn det vi gjør nå. Kanskje er det verre å få høyt blodtrykk i tidlig alder enn lenger ut i livsforløpet. Det er viktig å informere godt på forhånd, slik at de som vurderer å bli nyregiver er klar over den mulige bivirkningen. Samtidig har en norsk studie vist at de som er eldre og har høyt blodtrykk når donasjonen finner sted, ikke har økt sykdomsforekomst, hjerteproblemer eller økt dødelighet enn andre jevnaldrende med høyt blodtrykk, som ikke er givere. Det viktigste er at vi informerer om det, og at vi følger godt opp i ettertid. Donorene forteller om at de føler seg godt ivaretatt i helsevesenet, sier Meyer.

For øvrig tar episoden opp en rekke spørsmål knyttet til nyretransplantasjon med levende giver.

Hør episoden av LNTs podkast, «Transplantert eller nyresyk?» her, eller i din foretrukne podkastavspiller:

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073