Gå til innholdet

Bli med på LNTBUs ungdomskonferanse 17. – 19. juni

Illustrasjonsfoto, unsplash.com

Tema er pandemiens konsekvenser for unge funksjonshemmede og kronisk syke.

29.03.2022

I november 2021 ble vi dessverre nødt til å utsette den planlagte ungdomssamlingen grunnet koronasituasjonen. Vi har nå den store gleden av å meddele at konferansen vil bli gjennomført i 2022, og vi håper du ønsker å delta!

LNTBU har sett et behov for å arrangere en konferanse som tar for seg hvordan unge funksjonshemmede og kronisk syke har opplevd pandemien. I tillegg vil et sentralt tema for konferansen være FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Stortinget stemte i 2021 imot inkorporeringen av CRPD inn i det norske lovverket. Konvensjonen inneholder flere punkter som tar for seg tilgjengelighet og universell utforming.

Konferansen er åpen for alle mellom 18 og 35 år, og vil bestå av erfaringsutvekslinger, workshops, faglig innhold, paneldebatt og sosiale aktiviteter. Deltakere på konferansen vil få muligheten til å møte medlemmer fra andre pasientorganisasjoner, skape nye nettverk og bygge nye vennskap. Det er 50 plasser tilgjengelig, og vi benytter «førstemann til mølla»-prinsippet, så her er det ingen tid å miste.

Dekker alle utgifter 

LNTBU dekker alle utgifter i forbindelse med deltakelse, så økonomi er ingen hindring!

Påmelding pr. e-post til: brian@LNT.no innen 31. mai 2022

Påmeldingen må inneholde navn, organisasjonen deltakerne tilhører, fødselsår og eventuelle tilretteleggingsbehov/allergier.

Sted: Scandic Oslo Airport Hotell

Tid: Fredag 17. juni – søndag 19. juni 2022

Er du mellom 18 og 35 år, håper vi at du ønsker å tilbringe helgen med oss, og bidra med å rette fokus på funksjonshemmede og kronisk sykes rettigheter!

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073