Gå til innholdet

Avslag fordi familien ikke visste

Tall fra OUS viser at det blir avslag ved 33 prosent av forespørsler om organdonasjon på sykehusene, til tross for at kun fire prosent av befolkningen er uttalt negative.

22.11.2016

Fra Stiftelsen Organdonasjon:

Familien visste ikke – derfor nei

Det er viktig å påpeke at dette hovedsakelig er tilfeller der den avdøde ikke hadde delt sitt standpunkt med familien. Da blir nemlig avgjørelsen om organdonasjon tatt av familien selv, og det holder at kun ett familiemedlem er i mot for at det ikke skal bli noen donasjon – uansett hva majoriteten måtte mene.

Vet derimot familien hva den avdøde selv ønsket, er det det som skal følges. Dette står tydelig beskrevet i transplantasjonsloven (§13, andre ledd):

«Når avdøde har gitt samtykke, kan pårørande ikkje nekte donasjon.»

Løsningen for å få ned avslagsprosenten er ikke å innføre register, slik noen tar til orde for, men derimot å nå enda flere med informasjon om at man må dele sitt standpunkt med familien. Jo flere som deler sitt positive standpunkt, jo færre avslag vil det bli.

Lovendring kan bidra til flere nei

En annen mulig årsak til den høye avslagsprosenten er en ny formulering i lovteksten, som nå pålegger helsepersonell å informere de pårørende om at de har rett til å si nei til organdonasjon, når temaet tas opp på sykehuset. Stiftelsen Organdonasjon frykter at dette kan dreie samtalen i retning av et endelig nei, i stedet for at man sammen forsøker å komme til bunns i hva den avdøde selv ønsket.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073